Trang Nhà / Tag lưu trữ: tám mối phúc cho giám mục

Tag lưu trữ: tám mối phúc cho giám mục

Tháng Mười Một, 2021

  • 24 Tháng Mười Một

    Tám mối phúc cho Giám mục của Đức Phanxicô – Đề xuất một mẫu Mục tử cho thế kỷ 21

    Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gửi một văn bản có tên là “Các Mối Phúc cho Giám Mục” đến với tất cả các Giám mục Ý đang họp hội nghị toàn thể tại Rôma. Bản văn đưa ra khuyến nghị và hướng dẫn mục vụ không chỉ cho các giám …