Trang nhà / Tag lưu trữ: TĐCN

Tag lưu trữ: TĐCN

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-10

🌺🌺🌺TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺 ⏰NGÀY 19-10-2020⏰   🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞 Con đón chào một ngày mới và dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho Giáo Hội luôn chào đón những người nữ lãnh đạo, cho dù phải đưa ra bất kì quyết định nào ở bất cứ …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-10

🌺🌺🌺TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺 ⏰NGÀY 18-10-2020⏰   💝CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💝 Con chào mừng một ngày mới với niềm hân hoan và hăng hái, đợi chờ sứ mệnh của Chúa. Con được mời gọi đóng vai chính trong việc xây dựng Nước Trời, mang Chúa Kitô đến với cộng …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-10

🌍🌍🌍TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌍🌍🌍 ⏰NGÀY 17-10-2020⏰   🌕CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌕 Con hướng đến ngày mới và sẵn sàng lắng nghe Thần Khí dẫn dắt con trên con đường sứ mạng, và là đấng tỏ bày cho con Thánh Tâm Chúa Giê-su. Con có cảm thấy Thần Khí Cha …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-10

🌺🌺🌺TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺 ⏰NGÀY 16-10-2020⏰   💝CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💝 Hãy cảm tạ Chúa Cha vì ngày sống mới và lời mời gọi rằng Thiên Chúa đổi mới con người bạn. “Mỗi người Ki-tô hữu là một nhà truyền giáo, để rao truyền tình yêu mà người ấy …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-10

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️ ⏰ NGÀY 15-10-2020⏰   🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞 Hãy dâng lời tạ ơn về một ngày mới, và lời của Thiên Chúa mời gọi bạn trở nên một tông đồ cho sứ mệnh yêu thương của Ngài. Như Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta, …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-10

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️ ⏰NGÀY 13-10-2020⏰   🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞 Con ôm trọn ngày mới với đôi tai lắng nghe Lời Thiên Chúa, “nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-10

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️ ⏰NGÀY 12-10-2020⏰   ☀️CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG☀️ Một ngày mới của con khởi đầu với đôi tai lắng nghe tiếng Cha mời gọi con trở thành nhân chứng đáng tin cậy nơi môi trường xung quanh con. Chúng con sống với niềm xác tín và …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-10

☘☘☘TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️ ⏰NGÀY 04-10-2020⏰   🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞 Lạy Cha, con xin dâng lên Cha ngày mới hôm nay. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhở chúng con rằng “Trong số những cộng tác viên của Thánh Phao-lô, ông Aquila và bà Priscila nổi bật như những …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-10

☘☘☘TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️ ⏰NGÀY 03-10-2020⏰    🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞 Giống như Aquila và Priscila (x. Cv 18,2), chúng ta hãy biết ơn vì một ngày mới và quảng đại dâng lên Thiên Chúa những gì chúng ta đã lãnh nhận từ Ngài. Chúa Giê-su nói với chúng …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-10

☘☘☘TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️ ⏰NGÀY 02-10-2020⏰   🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞 Con xin dâng ngày mới lên Thiên Chúa, và hiệp cùng Mạng Lưới Cầu Nguyện toàn cầu của ĐGH để cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này, xin cho các Ki-tô hữu giáo dân cam kết cống …

Xem tiếp »