Tag lưu trữ: thông báo

July, 2024

  • 3 July

    Thông báo tuyển sinh: Chương trình thần học giáo dân – Người gieo hy vọng (Sowers of Hope)

    THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẦN HỌC GIÁO DÂN ĐÀO TẠO GIÁO DÂN – TRÍ THỨC TRẺ CHO GIÁO HỘI NGƯỜI GIEO HY VỌNG – SOWERS OF HOPE (SOH)   Người Gieo Hy Vọng – Sowers of Hope (SOH) là chương trình thần học giáo dân được tổ chức …

June, 2019

  • 14 June

    [Thông Báo] V/v Tĩnh tâm định hướng tại khu vực Miền Bắc- Tháng 6.2019

    “Khá nhiều lần trong đời, chúng ta lãng phí thời gian để tự hỏi ‘Tôi là ai?’ và đó sẽ là câu hỏi đi theo con cho đến hết cuộc đời. Nhưng câu hỏi thực sự  cần được đặt ra là ‘Tôi dành cho ai?’” (ĐTC Phanxicô, Christus Vivit).  Bạn …