Tag lưu trữ: Tuần báo America

July, 2013

  • 4 July

    Tuần báo America của Dòng Tên thắng lớn tại lễ trao giải của Hiệp Hội Báo Chí Công Giáo

    Tuần báo America (http://www.americamagazine.org/) đã mang về nhà một số giải nhất từ lễ trao giải của Hiệp Hội Báo Chí Công Giáo được tổ chức ngày 21 tháng 06 tại Denver . Trong số 12 hạng mục đề cử, tờ tạp chí của Dòng Tên tại Hoa Kỳ này …