Tag lưu trữ: Xét mình

January, 2019

  • 18 January

    Năm cách thức đơn giản để đem cầu nguyện vào trong ngày sống

               Bạn quá bận và không có giờ để cầu nguyện? Dưới đây là năm cách đơn giản giúp bạn có thể thực hiện giờ cầu nguyện ngắn trong ngày. Xét mình trước giờ ăn trưa, ăn tối hay trước khi đi ngủ. Bạn dừng lại …