Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 22-2, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 22-2

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha yêu mến, con bắt đầu ngày mới trong sự hiện diện của Cha qua ngày lễ lập Tông Tòa Thánh Phêrô. Xin Thánh Thần Cha hướng dẫn con trong sự hiệp nhất, giúp con nỗ lực dấn thân hàn gắn bất kì chia rẽ nào giữa các Ki-tô hữu, để chúng con có thể nên một trong Cha. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện cho những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Loving Father, I begin this day in your presence on the feast of the Chair of Saint Peter. May your Holy Spirit guide me in unity, seeking to do my part in healing any divisions among Christians so that all may be one. I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Hòa Bình phải được xây dựng trên nền tảng của sự công bình, của sự phát triển con người trọn vẹn, trong sự tôn trọng nhân quyền, và trong việc bảo vệ mọi loài thụ tạo.” (Đức Giáo Hoàng Phanxicô). Lạy Chúa, xin hãy đến biến đổi con thành khí cụ tình yêu của Ngài cho mọi người.

“Peace must be built on justice, on integral human development, on respect for human rights, on the protection of creation.” (Pope Francis) Come, Lord, form me into an instrument of your love towards others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày nữa lại kết thúc, con hồi tâm suy gẫm sự hiện diện luôn luôn của Ngài bên con. Con đã xây dựng Giáo Hội như là một trụ cột của lòng trắc ẩn như thế nào? Tôi có làm việc hướng về sự hiệp nhất dù trong những cách thức nhỏ bé hay chưa? Xin chữa lành con tim con, lạy Chúa, và ban cho ngày mai, biết dấn thân xa hơn trong sứ mạng của Ngài và đối đãi với mọi người bằng một tình yêu mà họ xứng đáng được lãnh nhận. Kính mừng Maria…

As another day ends, I pause to consider you abiding presence. How did I build up the Church as a pillar of compassion? Did I work towards unity, even in small ways? Heal my heart, O Lord, and grant that tomorrow I may further your mission and treat all people with the love that they deserve. [Hail Mary]

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *