Tông đồ Cầu nguyện, 13.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-11

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha mến yêu, mỗi ngày bắt đầu đều là cơ hội mà Cha ban cho con để con xây dựng thế giới tốt đẹp hơn. Xin giúp con trở thành tông đồ trong ngày sống của mình, trong cử chỉ, hành động và lời nói. Xin ban ơn cho con để con được nhìn thấy Cha đặc biệt hiện hữu trong những người bị tổn thương và người cần đến tình yêu thương của Cha. Con xin dâng ngày hôm nay, trao phó thân xác mình trong sự nâng đỡ của Đức Mẹ Maria và cho những ý chỉ cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Kính Mừng Maria…..

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, the beginning of a new day is an opportunity that you give me to be able to make this world a better place. Help me to be an apostle in my daily life, in my gestures, words, and actions. Give me the grace to see you especially in the most vulnerable of society and those most in need of your love. I offer this day, entrusting myself to the protection of Mary, our Mother, for the intentions of Pope Francis this month. [Hail_Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,12) Khi làm điều đẹp lòng Chúa, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta chẳng phải đang làm điều chi phi thường. Chúng ta chỉ đơn giản là đang hoàn thành sứ mạng của chúng ta như những đứa con của Thiên Chúa, những con người lành cố gắng hoàn thành kế hoạch tình yêu của Cha. Làm một hành động tốt thì tốt cho người thực hiện hành động ấy trước hết và đây chẳng phải là một điều gì đáng để tự mãn, nhưng là một dấu chỉ cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng, đúng con đường của Chúa GiêsuKitô

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“So you also, when you have done all that is commanded you, say, ‘We are unworthy servants; we have only done what was our duty.” (Luke 17:10) When we do something pleasing to God, let us remember that we aren’t doing anything extraordinary. We are simply fulfilling our mission as children of God, good people who seek to fulfill his plan of love. Doing good is good in the first place to those who practice it and this is not a matter of vainglory, but a sign that we are on the right path, in the way of Jesus.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào những giờ khắc cuối ngày, con nhắm mắt lại và nhận thức được sự hiện diện của Chúa. Tạ ơn ngài vì đã đồng hành cùng con suốt cả ngày dài. Những suy nghĩ nào thường xảy đến với con trong ngày hôm nay? Những suy nghĩ đó đã đánh thức cảm xúc nào của con? Chúng tạo nên được những cuộc nói chuyện nào? Lạy Chúa, xin giúp con biết nhận ra những chuyển biến nơi trái tim con, và lắng nghe lời Ngài trong tất cả mọi điều. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day I close my eyes and recognize your presence, Lord. Thank you for your presence with me throughout my day. What thoughts frequently occurred today? What feelings did they awaken? What conversations did they generate? Help me, Lord, to discern the movements of my heart and to follow your voice in all things. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Gioan Tẩy …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Trong giông tố …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *