Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-7, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-07 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG 

Lạy Cha từ nhân, sáng nay con đến cùng Cha với đôi tay rộng mở. Xin giúp con trở nên khí cụ bình an của Cha, cùng đồng hành với Cha để kiếm tìm những ai đang lạc lối, chữa lành những tâm hồn đau đớn nát tan. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để hiệp thông với ý chỉ cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, I come before you with open arms this morning. Help me to be an instrument of your peace, working with you to seek out the lost and heal the brokenhearted. I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Các ngươi chớ cứng lòng.” (Tv 95,8) Lạy Chúa, xin ngự vào lòng con, và xin tình yêu của Chúa tràn ngập trái tim con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“If today you hear his voice, harden not your hearts.” (Psalm 95:8) Come dwell in my heart, Lord, and may your love in me overflow.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày dài khép lại, con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì những món quà Ngài ban tặng và những cơ hội con được trở thành nguồn hy vọng cho người khác. Hôm nay, tim con có ngập tràn tình yêu Chúa hay không? Con đã động viên khích lệ những người xung quanh con, hay làm họ chán nản ngã lòng? Lạy Chúa, xin thứ tha những lỗi lầm mà con đã vấp phải hôm nay. Ngày mai, xin cho con biết lan truyền lòng thương xót của Chúa đến với tha nhân qua lời nói và hành động của con. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE NIGHT 

As another day comes to an end, I thank you, Lord, for the gifts you gave me and the opportunities to be a source of hope to others. Did your love overflow in me? Did I build up or tear down my neighbor? Forgive me, Lord, for the times I failed today. Grant that tomorrow, I may bring your mercy to others by my words and actions. [Glory be]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Ơn gọi của …

Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *