Tông đồ Cầu nguyện, 29.8.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29-08

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha giàu lòng xót thương, con ngước trông về Cha trong ngày tưởng nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết hôm nay. Xin thắp lên nơi con ngọn lửa tình yêu của Người để con biết quan tâm đến nhu cầu cần thiết của những người nghèo hèn và khổ đau. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, I look to you on this day that commemorates the passion of Saint John the Baptist. Set me on fire with your love so that I may attend to the needs of the poor and suffering. I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúa là nguồn mạch bình an, xin Người ban cho anh em được bình an mọi lúc và về mọi phương diện.” (2Tx 3,16) Lạy Chúa, xin ban cho con bình an, để con lan tỏa bình an ấy đến mọi người.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“May the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way.” (2 Thessalonians 3:16) Grant me peace, Lord, so that I may spread that peace to others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào những giây phút cuối ngày hôm nay, con biết ơn Chúa vì những ân sủng Ngài đã ban cho con. Hôm nay, con có trung thực trong suy nghĩ, lời nói và việc làm của mình không? Đâu là những lần con nói dối? Chúa ơi, xin tha thứ cho con để ngày mai đây, con ước gì mình có thể sống kết thân cách trọn vẹn với Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I am grateful, Lord, for the graces you gave to me. Was I truthful in my thoughts, words and deeds? Were there times when I lied? Forgive me, Lord. Tomorrow, may I lead a life fully united with you, Lord. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *