Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Lời Chúa Cho Ngày Sống (trang 4)

Lời Chúa Cho Ngày Sống

Phải chi lửa ấy đã bùng lên (21.10.2021 – Thứ năm Tuần 29 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T5T29TNL_LC12_49_53.mp3 Lời Chúa: Lc 12, 49-53 49 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!51 “Anh em …

Xem tiếp »

“Thầy đã đến đem lửa vào mặt đất…” (Ngày 21 tháng 10 năm 2021 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

  “Thầy đã đến đem lửa vào mặt đất…” (Lc 12, 49-53)   49 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho …

Xem tiếp »

“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng” (Ngày 20 tháng 10 năm 2021 -Thứ tư, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

  “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng” (Lc 12, 39-48)   39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút …

Xem tiếp »

Trung tín, khôn ngoan (20.10.2021 – Thứ tư Tuần 29 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T4T29TNL_LC12_39_48.mp3 Lời Chúa: Lc 12, 39-48 39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con …

Xem tiếp »

Chủ sẽ phục vụ (19.10.2021 – Thứ ba Tuần 29 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T3T29TNL_LC12_35_38.mp3 Lời Chúa: Lc 12, 35-38 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.  Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. …

Xem tiếp »

“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (Ngày 19 tháng 10 năm 2021 – Thứ ba, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

    “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (Lc 12, 35-38)   35 “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là …

Xem tiếp »

Sai thợ ra gặt lúa (18.10.2021 – Thánh Luca, tác giả Sách Tin Mừng)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/1018THANHLUCA_LC10_1_9.mp3 Lời Chúa: Lc 10, 1-9. 1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ …

Xem tiếp »

Anh em không như thế (17.10.2021 – Chúa nhật 29 Thường niên năm B)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN29TNB_MC10_35_45.mp3 Lời Chúa: (Mc 10, 35-45) 35 Khi ấy, hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Ðức Giêsu và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây”. 36 Người hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện …

Xem tiếp »

 Đừng lo (16.10.2021 – Thứ Bảy Tuần 28 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T7T28TNL_LC12_8_12.mp3   Lời Chúa: Lc 12, 8-12 8 “Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, …

Xem tiếp »

Môn đệ và bạn hữu (15.10.2021 – Thứ sáu Tuần 28 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T6T28TNL_LC12_1_7.mp3 Lời Chúa: Lc 12, 1-7 1 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả.2 Không …

Xem tiếp »

Ngôn sứ và tông đồ (14.10.2021 – Thứ năm Tuần 28 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T5T28TNL_LC11_47_54.mp3     Lời Chúa: Lc 11, 47-54 47 “Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì …

Xem tiếp »

Đức Ki-tô và Lề Luật (Ngày 14 tháng 10 năm 2021 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên)

  Đức Ki-tô và Lề Luật (Lc 11, 47-54) 47 “Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ …

Xem tiếp »

Xao lãng lẽ công bình (13.10.2021 – Thứ tư Tuần 28 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T4T28TNL_LC11_42_46.mp3       Lời Chúa: Lc 11, 42-46 42 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải …

Xem tiếp »

Bên ngoài, bên trong (12.10.2021 – Thứ ba Tuần 28 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T3T28TNL_LC11_37_41.mp3   Lời Chúa: Lc 11, 37-41 37 Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn.38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn.39 Nhưng Chúa nói với ông …

Xem tiếp »

Tìm kiếm dấu lạ (11.10.2021 – Thứ hai Tuần 28 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T2T28TNL_LC11_29_32.mp3       Lời Chúa: Lc 11, 29-32 29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả …

Xem tiếp »

Được gấp trăm (10.10.2021 – Chúa nhật 28 Thường niên, Năm B)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN28TNB_MC10_17_30.mp3     Lời Chúa: (Mc 10,17-30) 17 Hôm ấy, Ðức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 18 Ðức Giêsu đáp: “Sao …

Xem tiếp »

Phúc thay lòng dạ (9.10.2021 – Thứ bảy Tuần 27 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T7T27TNL_LC11_27_28.mp3 Lời Chúa: Lc 11, 27-28 27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! “28 Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc …

Xem tiếp »

Ngón tay Thiên Chúa (8.10.2021 – Thứ sáu Tuần 27 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T6T27TNL_LC11_15_26.mp3 Lời Chúa: Lc 11, 15-26 15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.”16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời.17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: …

Xem tiếp »

Tôi Là Nữ Tỳ Của Chúa (7.10.2021 -Lễ Ðức Mẹ Mân Côi)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/1007LEMANCOI.mp3 Lời Chúa: (Lc 1, 26-38) 26 Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, 27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên …

Xem tiếp »

Hãy xin thì sẽ được (7.10.2021 – Thứ năm Tuần 27 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 11, 5-13 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại …

Xem tiếp »

Xin dạy chúng con cầu nguyện (6.10.2021 – Thứ tư Tuần 27 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T4T27TNL_LC11_1_4.mp3   Lời Chúa: Lc 11, 1-4 Một hôm, Ðức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông”. Người …

Xem tiếp »

Chọn phần tốt hơn (5.10.2021 – Thứ ba Tuần 27 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T3T27TNL_LC10_38_42.mp3   Lời Chúa: Lc 10, 38-42 38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người …

Xem tiếp »

Hãy đi và làm như vậy (4.10.2021 – Thứ hai Tuần 27 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T2T27TNL_LC10_25_37.mp3   Lời Chúa: Lc 10, 25-37 25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp26 Người đáp: “Trong Luật …

Xem tiếp »

Không được phân ly (3.10.2021 – Chúa Nhật XXVII Thường Niên, năm B)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN27TNB_MC10_2_16.mp3 Lời Chúa Mc 10:2-16 2 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không ?” Họ hỏi thế là để thử Người. 3 Người đáp : “Thế ông Mô-sê đã truyền …

Xem tiếp »

Chiêm ngưỡng nhan Cha (2.10.2021 – Các thiên thần hộ thủ)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/1002LECACTHIENTHANHOTHU.mp3 Lời Chúa: Mt 18, 1-5. 10 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Ðức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: …

Xem tiếp »

Trở lại và trở nên như trẻ thơ (1.10.2021 – Lễ thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/1001THANHTERESA.mp3 Lời Chúa: Mt 18, 1-5 1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? “2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và …

Xem tiếp »

Như chiên con (30.9.2021 – Thứ năm Tuần 26 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T5T26TNL_LC10_1_12.mp3 Lời Chúa: Lc 10, 1-12 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông: …

Xem tiếp »

Các thiên thần của Thiên Chúa (29.9.2021 – Các Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabrien, Raphaen)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/0929CACTONGLANHTHIENTHAN.mp3 Lời Chúa: Ga 1, 47-51 47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.”48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại …

Xem tiếp »

Người nhỏ nhất (27.9.2021 – Thứ Hai Tuần 26 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T2T26TNC_LC9_46_50.mp3 Lời Chúa: Lc 9, 46-50 46 Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất?47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình48 …

Xem tiếp »

Không chống là ủng hộ (26.9.2021 – Chúa nhật 26 Thường niên, năm B)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN26TNB_MC9_38_43_47_48.mp3  Lời Chúa: (Mc 9, 38-43.45.47-48) 38 Hôm ấy, Ông Gioan nói với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”. 39 …

Xem tiếp »

Không hiểu lời đó (25.9.2021 – Thứ Bảy tuần 25 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T7T25TNL_LC9_44_45B.mp3  Lời Chúa: Lc 9, 43b-45 Khi ấy, đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, thì Người nói với các môn đệ rằng : “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những …

Xem tiếp »

Anh em bảo Thầy là ai? (24.9.2021 – Thứ Sáu tuần 25 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T6T25TNL_LC9_18_22.mp3    Lời Chúa: Lc 9, 18-22 18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai? “19 Các ông thưa: “Họ bảo …

Xem tiếp »

Ông này là ai? (23.9.2021 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T5T25TNL_LC9_7_9.mp3  Lời Chúa: Lc 9, 7-9 7 Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.”8 Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a …

Xem tiếp »

Đừng mang gì (22.9.2021 – Thứ Tư Tuần 25 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T4T25TNL_LC9_1_5.mp3 Lời Chúa: Lc 9, 1-6 1 Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật.2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên …

Xem tiếp »

Đứng dậy đi theo (21.9.2019 – Thánh Matthêô, tông đồ, tác giả Sách Tin Mừng)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/0921LETHANHMATTHEU.mp3 Lời Chúa: Mt 9, 9-13 Khi ấy, Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Ðức Giêsu đang …

Xem tiếp »

Đèn được đặt trên đế (20.9.2021 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XXV Thường Niên)

  Đèn được đặt trên đế (Lc 8, 16-18)   Trong bài Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay, Đức Giê-su nói: “Chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che dấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra …

Xem tiếp »

Cách thức anh em nghe (20.9.2021 – Thứ Hai tuần 25 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T2T25TNL_LC8_16_18.mp3 Lời Chúa: Lc 8, 16-18 16 “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà …

Xem tiếp »

Đức Giêsu gọi nhóm Mười Hai (19.9.2021 – Chúa nhật 25 Thường niên B)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN25B_MC9_30_37.mp3    Lời Chúa: (Mc 9,30-37) 30 Hôm ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Ðức Giêsu không muốn có ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người …

Xem tiếp »

Với tấm lòng cao thượng (18.9.2021 – Thứ Bảy Tuần 24 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T7T24TNL_LC8_4_15.mp3  Lời Chúa: Lc 8, 4-15  4 Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng:5 “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống …

Xem tiếp »

Mấy người phụ nữ cùng đi (17.9.2021 – Thứ Sáu Tuần 24 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T6T24TNL_LC8_1_3.mp3 Lời Chúa: Lc 8, 1-3 1 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai2 và mấy người phụ nữ đã được …

Xem tiếp »

Chị hãy đi bình an (16.9.2021 – Thứ năm Tuần 24 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T5T24TNL_LC7_36_50.mp3   Lời Chúa: Lc 7, 36-50 36 Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn.37 Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết …

Xem tiếp »

Đứng gần thập giá (15.9.2018 – Lễ Đức Mẹ sầu bi)

“Hãy đến với Núi Sọ chiều hôm ấy để thấy Mẹ đứng gần thập giá treo Con. Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/0915LEMESAUBI.mp3 Lời Chúa: Ga 19, 25-27 Lúc ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông …

Xem tiếp »

Phải được giương cao (14.9.2021 – Lễ suy tôn Thánh giá)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/0914SUYTONTHANHGIA.mp3 Lời Chúa: Ga 3, 13-17 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Ðấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ …

Xem tiếp »

“Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy” (14.9.2021 – Lễ Suy Tôn Thánh Giá)

  “Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy” (Ds 21, 4b-9 và Ga 3, 13-17) 4 Từ núi Ho, họ lên đường theo đường Biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Ê-đôm; trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Ít-ra-en mất kiên nhẫn.5 Họ kêu trách Thiên …

Xem tiếp »

Cứ nói một lời (13.9.2021 – Thứ hai Tuần 24 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T2T24TNL_LC7_1_10.mp3   Lời Chúa: Lc 7, 1-10 1 Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um.2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý …

Xem tiếp »

Ai muốn theo tôi (12.9.2021 – Chúa nhật 24 Thường niên, Năm B)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN23TNB_MC8_27_35.mp3  ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Mc 8,27-35 27 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ rời Bết-xai-đa để đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ : “Người ta nói Thầy …

Xem tiếp »

Anh em bảo Thầy là ai? (12.9.2021 – Chúa nhật 24 Thường niên, Năm B)

"Còn Lời Chúa: (Mc 8,27-35) 27 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philípphê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” 28 Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có …

Xem tiếp »

Nghe mà không thực hành (11.9.2021 – Thứ bảy Tuần 23 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T7T23TNL_LC6_43_49.mp3   Lời Chúa: Lc 6, 43-49 43 “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được …

Xem tiếp »

Đạo đức giả (10.9.2021 – Thứ sáu Tuần 23 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T6T23TNL_LC6_39_42.mp3 Lời Chúa: Lc 6, 39-42 39 Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng …

Xem tiếp »

Đôi mắt (10.9.2021 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên)

Đôi mắt (Lc 6, 39-42)   39 Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 …

Xem tiếp »

“Anh em hãy có lòng nhân từ” (9.9.2021 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên)

  “Anh em hãy có lòng nhân từ” (Lc 6, 27-38)   27 “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em,28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho …

Xem tiếp »

Hãy yêu kẻ thù (9.9.2021 – Thứ năm Tuần 23 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T5T23TNL_LC6_27_38.mp3 Lời Chúa: Lc 6, 27-38  27 “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em,28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện …

Xem tiếp »

Bà sẽ sinh con trai (08.9.2021 – Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy Niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/0908LESINHNHATDUCME.mp3   “Hôm nay Hội Thánh mừng sinh nhật của Đức Maria. Ngày bé gái Maria chào đời Lời Chúa: Mt 1, 18-23   18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. …

Xem tiếp »

Phúc cho anh em là những người nghèo (8.9.2021 – Thứ tư Tuần 23 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 6, 20-26 Ðức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho …

Xem tiếp »

Thức suốt đêm cầu nguyện (7.9.2021 – Thứ ba Tuần 23 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy Niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T3T23TNL_LC6_12_19.mp3 Lời Chúa: Lc 6, 12-19 12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và …

Xem tiếp »

Giơ bàn tay anh ra (6.9.2021 – Thứ hai Tuần 23 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy Niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T2T23TNL_LC6_6_11B.mp3  Lời Chúa: Lc 6, 6-11 6 Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải.7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có …

Xem tiếp »

Vừa điệc vừa ngọng (5.9.2021-Chúa Nhật Tuần 23 Mùa Thường Niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy Niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN23TNB_MC7_31_37.mp3   Lời Chúa Mc (7,31-37) 31 Hôm ấy, Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin …

Xem tiếp »

Nói được rõ ràng (5.9.2021 – Chúa nhật 23 Thường niên, Năm B)

Lời Chúa: (Mc 7,31-37) 31 Hôm ấy, Ðức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Ðức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng …

Xem tiếp »

Điều không được phép làm (4.9.2021 – Thứ Bảy Tuần 22 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy Niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T7T22TNL_LC6_1_5.mp3   Lời Chúa: Lc 6, 1-5 1 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn.2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều …

Xem tiếp »

Chàng rể ở với họ (3.9.2021 – Thứ sáu Tuần 22 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T6T22TNL_LC5_33_39.mp3 Lời Chúa: Lc 5, 33-39 33 Họ nói với Người: “Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống! “34 Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ các ông …

Xem tiếp »

Từ nay anh sẽ bắt người (2.9.2021 – Thứ Năm Tuần 22 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T5T22TNL_LC5_1_11.mp3   Lời Chúa: Lc  5, 1-11 1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa.2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người …

Xem tiếp »

Phải loan báo Tin Mừng (1.9.2021 – Thứ tư Tuần 22 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T4T22TNL_LC4_38_44.mp3 Lời Chúa: Lc 4, 38-44 38 Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà.39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho …

Xem tiếp »

Lời có uy quyền (31.8.2021 – Thứ ba Tuần 22 Thường niên)

  Lời Chúa: Lc 4, 31-37 Khi ấy, Đức Giêsu xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng.32 Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.  33 Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô …

Xem tiếp »

Trả lại tự do (30.8.2021 – Thứ hai Tuần 22 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 4, 16-30 16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 …

Xem tiếp »

Từ trái tim con người (29.8.2021 – Chúa nhật 22 Thường niên, Năm B)

Lời Chúa: (Mc 7,1-8a.14-15.21-23) 1 Hôm ấy, có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Ðức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy, …

Xem tiếp »

Vừa mang đèn, vừa mang dầu (27.8.2021 – Thứ Sáu Tuần 21 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 25, 1-13 1 “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.4 Còn những …

Xem tiếp »

Hãy sẵn sàng (26.8.2021 – Thứ Năm Tuần 21 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 24, 42-51 42 “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách …

Xem tiếp »

Có vẻ công chính (25.8.2021 – Thứ Tư Tuần 21 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 23, 27-32 23 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. …

Xem tiếp »

Cứ đến mà xem (24.8.2021 – Thánh Barthôlômêô, tông đồ)

Lời Chúa: Ga 1, 45-51 45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.”46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? …

Xem tiếp »

Đạo đức giả (23.8.2021 – Thứ hai Tuần 21 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 23, 13-22 13) “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. (14) Khốn cho …

Xem tiếp »

Lời ban sự sống (22.8.2021 – Chúa nhật 21 Thường niên, năm B)

Lời Chúa: (Ga 6,54a.60-69) 54a Khi nghe Ðức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”, 60 nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” 61 Nhưng Ðức Giêsu tự mình biết được là các …

Xem tiếp »

Điều răn trọng nhất (20.8.2021 – Thứ Sáu Tuần 20 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 22, 34-40 34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. –35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng:36 “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào …

Xem tiếp »

Tiệc cưới đã sẵn sàng (19.8.2021 – Thứ năm Tuần 20 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 22, 1-14 1 Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng:2 “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự …

Xem tiếp »

Vì tôi tốt bụng (18.8.2021 – Thứ tư Tuần 20 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 20, 1-16a 1 “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc.3 …

Xem tiếp »

Lạc đà qua lỗ kim (17.8.2021 – Thứ ba tuần 20 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 19, 23-30 23 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời.24 Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước …

Xem tiếp »

Tôi còn thiếu điều gì? (16.8.2021 – Thứ hai Tuần 20 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 19, 16-22 16 Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? “17 Đức Giê-su đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. …

Xem tiếp »

Tôi là Bánh (15.8.2021 – Chúa nhật 20 Thường niên, Năm B)

"H Lời Chúa: (Ga 6,51-58) Ðức Giêsu nói với người Do Thái rằng: 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. 52 Người …

Xem tiếp »

Sửa lỗi người anh em (11.8.2021 – Thứ Tư Tuần 19 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 18, 15-20 15 “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì …

Xem tiếp »

Bánh trường sinh (8.8.2021 – Chúa nhật 19 Thường niên, Năm B)

Lời Chúa: (Ga 6,41-51) 41 Người Dothái liền xầm xì phản đối, bởi vì Ðức Giêsu đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống”. 42 Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây …

Xem tiếp »

Hãy nghe Người (6.8.2021 – Chúa hiển dung, năm B)

Lời Chúa: (Mc 9, 2-10) 2 Khi ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 3 …

Xem tiếp »

Anh là tảng đá (5.8.2021 – Thứ năm Tuần 18 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 16, 13-23 13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai? “14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại …

Xem tiếp »

Bánh đích thực (1.8.2021 – Chúa nhật 18 Thường niên, Năm B)

Lời Chúa: (Ga 6,24-35) 24 Khi dân chúng thấy Ðức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Caphácnaum tìm kiếm Người. 25 Khi đã gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ …

Xem tiếp »

Đức Giêsu về quê (30.7.2021 – Thứ sáu Tuần 17 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 13, 54-58 54 Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?55 Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông …

Xem tiếp »

Đón Người vào nhà (29.7.2021 – Lễ thánh Mácta)

Lời Chúa: Lc 10, 38-42 Trong khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường, Ngài vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.  Còn …

Xem tiếp »

Cá tốt cho vào giỏ (29.7.2021 – Thứ Năm Tuần 17 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 13,47-53 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì …

Xem tiếp »

Vui mừng bán tất cả (28.7.2021 – Thứ Tư Tuần 17 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 13, 44-46 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà …

Xem tiếp »

Tất cả bột dậy men (26.7.2021 – Thứ Hai Tuần 17 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 13, 31-35 31 Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình.32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn …

Xem tiếp »

Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn (25.7.2021 – Chúa nhật 17 Thường niên, Năm B)

Lời Chúa: (Ga 6,1-15) 1 Hôm ấy, Ðức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là Biển Hồ Tibêria. 2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người làm cho những kẻ đau ốm. 3 Ðức Giêsu lên …

Xem tiếp »

Sinh hoa kết quả (23.7.2021 – Thứ Sáu Tuần 16 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 13, 18-23 18 “Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.20 Còn …

Xem tiếp »

Chạnh lòng thương (18.7.2021 – Chúa nhật 16 Thường niên, Năm B)

Lời Chúa: (Mc 6,30-34) Sau khi giảng dạy lần đầu tiên trở về, 30 các Tông Ðồ tụ họp chung quanh Ðức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ông: “Chính anh em …

Xem tiếp »

Ngài gọi và sai đi (11.7.2021 – Chúa nhật 15 Thường niên, Năm B)

Lời Chúa: (Mc 6,7-13) 7 Hôm ấy, Ðức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được …

Xem tiếp »

Chúc bình an (8.7.2021 – Thứ năm Tuần 14 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 10, 7-15 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và …

Xem tiếp »

Mười hai tông đồ (7.7.2021 –Thứ tư Tuần 14 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 10, 1-7 Khi ấy, Ðức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của mười hai Tông Ðồ: đứng đầu …

Xem tiếp »

Cầm lấy tay (5.7.2021 – Thứ Hai Tuần 14  Thường niên)  

Lời Chúa: Mt 9, 18-26   18 Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.”19 Đức Giê-su đứng dậy …

Xem tiếp »

Không làm được phép lạ (4.7.2021 – Chúa nhật 14 Thường niên, Năm B)

Lời Chúa: (Mc 6, 1-6) 1 Hồi ấy, Ðức Giêsu trở về quê nhà, có các môn đệ đi theo. 2 Ðến ngày sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta …

Xem tiếp »

Đừng cứng lòng nữa (3.7.2021 – Lễ thánh Tôma, tông đồ)

Lời Chúa: Ga 20, 24-29 Khi ấy, một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Ðiđymô, không ở với các ông khi Ðức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tôma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu …

Xem tiếp »

Đi đi (30.6.2021 – Thứ Tư Tuần 13 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 8, 28-34 28 Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám ua lại lối ấy.29 Chúng la lên rằng: “Hỡi …

Xem tiếp »

Đụng đến áo (27.6.2021 – Chúa nhật 13 Thường niên, Năm B)

Lời Chúa: (Mc 5, 21-43) 21 Khi ấy, Ðức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. 22 Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Ðức …

Xem tiếp »

Từ phương đông phương Tây (26.6.2021 – Thứ bảy Tuần 12 Thường niên)

Lời Chúa:  Mt 8, 5-17 5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.”7 Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên …

Xem tiếp »

Cứ xem quả thì biết họ (Thứ tư Tuần 12 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 7, 15-20 15“Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có …

Xem tiếp »