Tag lưu trữ: Bàn tròn

October, 2023

  • 26 October

    Nhật Ký Thượng hội đồng #6: Thượng Hội Đồng này có giá trị gì?

      Trong những tuần và những tháng trước cuộc gặp đầu tiên của Thượng Hội Đồng ở Roma, chúng tôi đã nói nhiều ở Mỹ về những kết quả mong đợi.  Phải chăng Giáo Hội đang khiến Dân Chúa phải chịu một sự thất vọng không thể tránh khỏi? Điều …