Tag lưu trữ: Bênêđictô XVI

September, 2023

  • 30 September

    Sứ điệp Đức Thánh Cha gởi cộng đoàn Công giáo Việt Nam

    Trưa thứ Sáu ngày 29/09/2023, Phòng báo chí Toà Thánh công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha gởi cộng đoàn Công giáo Việt Nam. Gửi cộng đoàn Công giáo Việt Nam nhân dịp công nhận Thoả thuận về Qui chế cho Đại diện thường trú của Toà Thánh và …