Tag lưu trữ: Đức Giáo Hoàng

April, 2024

  • 4 April

    Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, tháng 4/2024: Cầu nguyện cho vai trò của người nữ

    Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và giá trị của phụ nữ được nhìn nhận trong mọi nền văn hoá, và chấm dứt sự phân biệt đối xử mà họ phải đối mặt ở nhiều nơi trên thế giới.     Trong sâu thẳm của bóng đêm, ánh …

  • 1 April

    Sứ điệp Phục Sinh 2024: Xin Chúa Kitô Phục sinh mở đường tới hoà bình

    “Chúng ta nhìn thấy bao nhiêu đau khổ trong mắt của trẻ em? Những trẻ em ở các vùng đất chiến tranh đã quên tiếng cười. Với cái nhìn của mình, các em hỏi chúng ta rằng: Tại sao? Tại sao nhiều người phải chết đến thế? Tại sao lại …