Trang Nhà / Tag lưu trữ: Hai Tính

Tag lưu trữ: Hai Tính

Tháng Mười, 2011

 • 5 Tháng Mười

  Thất vọng! (Giô-na)

  Thất vọng! Lời giảng của Giô-na đã có tác dụng. Từ nhà vua cho đến súc vật, tất cả đều ăn chay. Mọi người đều khoác áo vải thô, ngồi trên đống tro. Nhưng oái oăm thay, thành công của lời giảng lại là thất bại cho cá nhân Giô-na. …

 • 4 Tháng Mười

  Trốn chạy (Giô-na 1,1-16)

  Đức Chúa phái ông đi Ni-ni-vê, ông xuống tàu trốn đi Tác-sít Ông trốn Ni-ni-vê hay trốn Đức Chúa? Ông trốn sứ mạng hay là trốn chính mình? Giấc ngủ say đưa ông vào mộng ảo, để quên đi con thuyền cuộc đời đang sóng gió chao đao. Cuộc chạy …

Tháng Chín, 2011

 • 20 Tháng Chín

  Tự Sự Matthêu

  Tự Sự Matthêu Cuộc đời tôi cũng có một cái bàn, ngổn ngang những đồng vàng, đồng bạc như lòng tôi vẫn ngổn ngang những mưu toan. Bóng chiều tà hắt vào, chiếc bàn tôi, đầy tiền, nặng trĩu nỗi âm u thế giới của tôi chỉ là chiếc bàn …

 • 18 Tháng Chín

  Kẻ trước người sau

    (Tin Mừng CN 25 TN: Mátthêu 20, 1-16 –  Dụ ngôn chủ vườn nho mướn kẻ trước người sau, đến cuối ngày trả đều một đồng cho mọi người,  bắt đầu từ người đến sau chót)   Tôi hay tư lự, đắn đo, nghĩ xem mình là kẻ trước …