Trang Nhà / Tag lưu trữ: khai giang nam hoc

Tag lưu trữ: khai giang nam hoc

Tháng Sáu, 2018

  • 1 Tháng Sáu

    Học viện Dòng Tên khai giảng năm học 2018 – 2019

    Chiều ngày 01.06.2018, Học Viện Dòng Tên (HVDT) tổ chức lễ khai giảng niên học 2018 – 2019. Theo truyền thống của Dòng, Thánh lễ khai giảng luôn là lễ kính Chúa Thánh Thần, để nài xin Ngài soi sáng và bảo trợ cho từng học viên và cho quý …