Tag lưu trữ: Kitô học

June, 2022

  • 23 June

    [Giới thiệu sách] Chúng tôi rao giảng một Đức Kitô bị đóng đinh

    Bạn đã biết gì về Thứ Sáu Tuần Thánh? Đó là một ngày trong năm mà trọng tâm phụng vụ của Giáo Hội không phải là Thánh Thể, nhưng là thập giá; không phải là bí tích, nhưng là biến cố; không phải là dấu chỉ, nhưng là biểu ý. …