Tag lưu trữ: nhân thần hội ngộ

October, 2023

  • 14 October

    [Giới thiệu sách] Nhân Thần Hội Ngộ- Lm. Giuse Vũ Kim Chính, SJ

     Cha Karl Rahner, SJ (1904-1984) được xem là một trong những thần học gia vĩ đại của Giáo hội Công giáo ở thế kỷ XX, là vì “Ngài đã làm sống động trào lưu suy tư thần học trước Công đồng Vatican II, đã đóng góp và để lại dấu …