Tag lưu trữ: Nhật Bản

October, 2013

  • 18 October

    Đại học Sophia – trường Dòng Tên đầu tiên tại Nhật Bản kỷ niệm 100 năm thành lập

    Năm nay, Đại học Sophia, trường Đại học Dòng Tên đầu tiên tại Nhật Bản kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của trường. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Hồng y người Ý Raffaele Farina làm đặc sứ của ngài để tham dự lễ kỷ niệm của …