Tag lưu trữ: Paschal Triduum

March, 2024

  • 28 March

    Hai câu hỏi giúp bạn sống Tam Nhật Thánh

    Mùa Chay của bạn cho đến giờ phút này thế nào? Đây có lẽ là thời điểm chúng ta cần làm mới lại ước nguyện sống Mùa Chay một cách sốt mến mà chúng ta đã từng ao ước và dự định. Niềm tin của chúng ta nơi Chúa Kitô …