Tag lưu trữ: phục vụ

March, 2024

  • 2 March

    Mang con tim phục vụ về bên Chúa

    Trong tuần thứ 2 Mùa Chay, chúng ta xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng để chúng ta có thể  biết mình như Thiên Chúa biết chúng ta. Giờ đây, mời bạn cùng chúng tôi làm phút hồi tâm với loạt bài “Phút Hồi Tâm: Từ tro bụi đến …

October, 2023

  • 30 October

    Bài giảng Thánh lễ bế mạc Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục (29/10/2023)

    Vào lúc 10 sáng Chúa Nhật ngày 29/10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ Chúa Nhật thứ 30 thường niên, kết thúc Đại hội Thượng Hội đồng giám mục lần thứ 16. Có khoảng 5000 tín hữu tham dự Thánh Lễ cùng với nhiều hồng y, giám …