Tag lưu trữ: Quy Nhơn

October, 2013

  • 18 October

    Nước Mặn, Cảng Thị và Trung tâm Truyền giáo

    NƯỚC MẶN, tên của một vùng đất thuộc giáo phận Qui Nhơn ngày nay, chính là nơi mà cách đây gần 400 năm ba thừa sai Dòng Tên đầu tiên đặt chân đến truyền giáo tại Việt Nam. Trải qua thời gian lịch sử khá dài, các cơ sở vật …