Tag lưu trữ: thách đố luân lý

July, 2017

  • 31 July

    [Giới thiệu sách] Đạo Đức Sinh Học và Những Thách Đố Hiện Nay

    Là Kitô hữu, chúng ta ý thức mình là chứng nhân của Chúa Kitô, với sứ mệnh là “muối cho đời” và “ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,12-13). Sứ mệnh này có thể được diễn tả rõ nét qua những chọn lựa trong cuộc sống của chúng ta, nhất …