Tag lưu trữ: the art of management

July, 2024

  • 5 July

    Nghệ thuật quản trị của thánh I Nhã Loyola (Phần 2)

    Trong phần thứ 2 của loạt bài “Nghệ thuật quản trị của thánh I Nhã Loyola”, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thánh I Nhã tìm kiếm Thiên Chúa giữa những vấn đề rất thực tế của cuộc sống như tài chính, vật chất, chấp nhận hay từ chối …