Tông đồ Cầu nguyện, 14.9.2018, Lễ Suy Tôn Thánh Giá

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, 14-09-08

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha yêu dấu, trong ngày lễ suy tôn Thánh Giá hôm nay, xin cho con nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và tình yêu Cha dành cho từng người chúng con. Con dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho giới trẻ tại Châu Phi được hưởng một nền giáo dục và có công ăn việc làm trong chính đất nước của họ. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, on this day of the Exaltation of the Holy Cross, may I remember your passion and how much you love each one of us. I offer this day, that young people in Africa may have access to education and work in their own countries. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Trên Thập Giá, niềm hy vọng của chúng ta được Phục Sinh. Hy vọng sự sống của thập giá khác với sự sống của thế giới bởi Thập Giá được sinh ra bằng tình yêu của Chúa Giêsu” (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, xin đổ tràn niềm hy vọng trong con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“In the cross our hope is reborn. Hope born of the cross is different from that of the world because it is born of the love of Jesus.” (Pope Francis) Fill me with your hope, Lord.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi một ngày nữa khép lại, con đứng dưới chân Thập Giá Chúa. Con cảm thấy mình thật bé nhỏ khi được chứng kiến tình yêu vô hạn Chúa dành cho nhân loại. Chúa ơi xin tha lỗi cho con, khi con chẳng yêu người như Chúa yêu. Chỉ duy có mình Chúa có thể tưới gội mảnh đất trái tim khô cằn của con và ươm mầm cho những hạt giống sự sống, cùng tình huynh đệ và hòa bình nảy sinh. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of another day, I stand beneath your cross, Lord. I feel small as I consider your infinite ability to love all of humanity. Forgive me, Lord, for not loving as you love. Only You can irrigate the arid land of my heart and make the seeds of life, fraternity and peace sprout. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *