Tag lưu trữ: Họp Tỉnh

December, 2018

  • 2 December

    Dòng Tên Việt Nam thường huấn năm 2018 – Ngày I

    8 giờ sáng ngày 01 tháng 12 năm 2018, gần 200 anh em Giê-su hữu Việt nam đang phục vụ trên mọi nẻo đường đất nước và những anh em đang thực thi sứ mạng ở nước ngoài đã qui tụ tại Hội trường Học Viện Dòng Tên để tham …

July, 2013

  • 27 July

    Dòng Tên Việt Nam: Thường huấn Tỉnh Dòng và Thánh Lễ mừng kính Thánh Inhaxiô Loyola

    SJVN – Từ ngày 24 – 26 tháng 07 năm 2013 vừa qua, anh em Dòng Tên đang phục vụ khắp mọi miền đất nước đã cùng quy tụ tại hội trường Tỉnh Dòng để tham dự ba ngày thường huấn với đề tài “Đào Luyện Con Người Chiêm Niệm …