Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-7, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-07

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, trong ngày lễ mừng Thánh Bênêđictô, xin giúp con học hỏi từ tấm gương về lòng hiếu khách và việc đối xử với tha nhân như thể họ là hình ảnh của Chúa Giêsu. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này, là xin cho các linh mục đang mệt mỏi và cô đơn trong công việc mục vụ, tìm được sự trợ lực và an ủi nơi mối thân tình với Chúa Giêsu và nơi tình bạn với các anh em linh mục. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, on this feast day of Saint Benedict, help me to learn from his example of hospitality and treat all people as if they were Jesus Christ. I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month, that priests, who experience fatigue and loneliness in their pastoral work, may find help and comfort in their intimacy with the Lord and in their friendship with their brother priests. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Thời kì đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,15) Lạy Chúa, xin hãy cho con trở nên sứ giả của sự nhân lành và biết chối từ những thứ khiến con rời xa Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“The Kingdom of God is at hand: repent and believe in the Gospel.” (Mark 1:15) Lord, may I be a herald of your goodness and turn away from that which takes me farther away from you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi mặt trời khuất bóng, con tạ ơn Ngài, lạy Chúa, vì biết bao ân sủng Ngài ban cho con. Hôm nay con đã đối xử với tha nhân như thế nào? Con có xem họ như gánh nặng hay không? Hay con đã đối xử với họ như thể họ là Chúa Giêsu? Lạy Chúa, xin chữa lành và thanh tẩy tâm hồn con, để con trở nên con tàu đầy ắp lòng thương xót của Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the sun sets over the horizon, I thank you, Lord for the many blessings you have given me. How did I treat other people today? Did I see them as a burden? Or did I treat them as if they were Jesus Christ? Heal my heart, Lord and purify it, making it a vessel of your mercy. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-03-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày …

Mến Yêu Hằng Ngày, 15-03-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY KIỆN TOÀN LỀ LUẬT Thứ 4, ngày 15-03-2023 (Mt 5, 17-19) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *