Thần Học Vui

December, 2021

 • 31 December

  [Thần học vui] Giáo lý Tổng quan va Diễn giải – Bài 32: Cánh chung – Một số vấn nạn

 • 13 December

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 31. Cánh chung-Bản Chất và Nội dung

 • 7 December

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 30: Các bí tích – Hiệu lực-Ý nghĩa-Điều kiện và Hệ luận việc cử hành

November, 2021

 • 24 November

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 29: Các bí tích, bản chất và nguồn gốc

 • 5 November

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 28: Mẹ Maria

 • 1 November

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 27: Giáo Hội-Tiến trình hình thành và bốn đặc tính

October, 2021

 • 8 October

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 26: Giáo Hội (1) Bản chất và Sứ mạng

 • 1 October

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 25: Chúa Thánh Thần trong đời sống của Giáo Hội và của Kitô hữu

  Chương trình [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải được đăng vào tối thứ Sáu lúc 20h trên kênh Youtube và trang dongten.net, được đăng lại trên trang Facebook Dòng Tên vào tối thứ Hai lúc 20 hằng tuần.

September, 2021

 • 18 September

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 24: Chúa Thánh Thần – Căn tính và tương quan với Chúa Giêsu

  Chương trình [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải được đăng vào tối thứ Sáu lúc 20h trên kênh Youtube và trang dongten.net, được đăng lại trên trang Facebook Dòng Tên vào tối thứ Hai lúc 20 hằng tuần.

 • 10 September

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 23: Đức Giêsu Kitô-Mầu nhiệm phục sinh

  Khi nói về Phục sinh, chúng ta cần để ý hai chiều kích của biến cố này: Phục sinh vừa là biến cố có tính lịch sử, vừa là biến cố siêu việt. Vậy bài này sẽ có ba mục: 1) Phục sinh là biến cố siêu việt; 2) Phục …

 • 3 September

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 22: Đức Giêsu Kitô-Các mầu nhiệm trong cuộc đời

August, 2021

 • 23 August

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 21: Đức Giêsu Kitô – Mầu nhiệm làm người

 • 8 August

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 20: Đức Giêsu Kitô – Nhân vật lịch sử

July, 2021

 • 27 July

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 19 Nguyên Tội: hậu quả và một số vấn nạn

August, 2020

 • 1 August

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 18 Nguyên Tội: Nguồn gốc giáo lý và Đặc tính

July, 2020

 • 27 July

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 17 Sáng Tạo: Con Người (tt)

 • 18 July

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 16. Sáng Tạo: Con Người

 • 4 July

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 15. Sáng Tạo: Đặc tính và Nội dung

June, 2020

 • 27 June

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 14. Sáng Tạo: Nền tảng Kinh Thánh và Lý do

 • 20 June

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 13. Thiên Chúa Ba Ngôi: Hệ luận thần học

 • 13 June

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 12. Thiên Chúa Ba Ngôi: Diễn tả thần học

 • 6 June

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 11. Thiên Chúa Ba Ngôi: Ý nghĩa & nguồn gốc của tín điều

May, 2020

 • 31 May

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 10. Thiên Chúa Duy Nhất

 • 24 May

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 9. Thiên Chúa Hiện Hữu

 • 17 May

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 8. Huấn Quyền

 • 10 May

  Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 7: Thánh Truyền

 • 3 May

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 6 Kinh Thánh: quy điển và giải thích

April, 2020

 • 25 April

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 5 Thánh Kinh: Ý Nghĩa, Linh Hứng và Chân Lý

 • 18 April

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 4. Đức tin: Một số đặc tính

  Bây giờ chúng ta cùng xem xét một số đặc tính của đức tin. Có nhiều cách nói về các đặc tính của đức tin. Ở đây, tôi muốn trình bày các đặc tính đó theo các cặp nghịch lý, để vừa dễ nhớ vừa cho thấy rằng đức tin …

 • 11 April

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 3. Đức tin là gì?

  Như ở các bài trước, chúng ta đã nói Thiên Chúa đến gặp gỡ và tỏ lộ cho con người, nhưng không phải ai cũng nhận biết Ngài, mà chỉ người có đức tin mới nhận ra và đón nhận Ngài. Với trí khôn tự nhiên, con người có thể …

 • 2 April

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 2. Mạc khải: Thiên Chúa tỏ lộ các chân lý cứu độ

  Nguyễn Hai Tính, S.J.   II. Bây giờ chúng ta sang nghĩa thứ hai của mạc khải: mạc khải là việc Thiên Chúa tỏ lộ các chân lý cứu độ. Tuy như trên vừa nói, chỉ cần sự hiện diện của Thiên Chúa thì đã là mạc khải rồi, nhưng …

March, 2020

 • 29 March

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 1. Mạc khải: Thiên Chúa tỏ lộ chính mình

    Nguyễn Hai Tính, S.J. Dẫn nhập Quý vị và các bạn thân mến, tôi là linh mục Phanxico Xavier Nguyễn Hai Tính. Năm ngoái, chương trình Thần Học Vui cho ra loạt bài đầu tiên Dẫn Nhập Thần Học và đã được quý vị nhiệt tình quan tâm và …

December, 2018

 • 29 December

  [Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 10

 • 22 December

  [Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 9

 • 15 December

  [Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 8

 • 8 December

  [Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 7

 • 1 December

  [Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 6

November, 2018

 • 24 November

  [Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 5

 • 17 November

  [Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 4

 • 10 November

  [Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 3

 • 3 November

  [Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 2

October, 2018

 • 27 October

  [Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 1

 • 27 October

  [Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Giới thiệu