Trang Nhà / Chuyên Đề / Thần Học Vui

Thần Học Vui

Tháng Mười Hai, 2021

 • 31 Tháng Mười Hai

  [Thần học vui] Giáo lý Tổng quan va Diễn giải – Bài 32: Cánh chung – Một số vấn nạn

 • 13 Tháng Mười Hai

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 31. Cánh chung-Bản Chất và Nội dung

 • 7 Tháng Mười Hai

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 30: Các bí tích – Hiệu lực-Ý nghĩa-Điều kiện và Hệ luận việc cử hành

Tháng Mười Một, 2021

 • 24 Tháng Mười Một

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 29: Các bí tích, bản chất và nguồn gốc

 • 5 Tháng Mười Một

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 28: Mẹ Maria

 • 1 Tháng Mười Một

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 27: Giáo Hội-Tiến trình hình thành và bốn đặc tính

Tháng Mười, 2021

 • 8 Tháng Mười

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 26: Giáo Hội (1) Bản chất và Sứ mạng

 • 1 Tháng Mười

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 25: Chúa Thánh Thần trong đời sống của Giáo Hội và của Kitô hữu

  Chương trình [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải được đăng vào tối thứ Sáu lúc 20h trên kênh Youtube và trang dongten.net, được đăng lại trên trang Facebook Dòng Tên vào tối thứ Hai lúc 20 hằng tuần.

Tháng Chín, 2021

 • 18 Tháng Chín

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 24: Chúa Thánh Thần – Căn tính và tương quan với Chúa Giêsu

  Chương trình [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải được đăng vào tối thứ Sáu lúc 20h trên kênh Youtube và trang dongten.net, được đăng lại trên trang Facebook Dòng Tên vào tối thứ Hai lúc 20 hằng tuần.

 • 10 Tháng Chín

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 23: Đức Giêsu Kitô-Mầu nhiệm phục sinh

  Khi nói về Phục sinh, chúng ta cần để ý hai chiều kích của biến cố này: Phục sinh vừa là biến cố có tính lịch sử, vừa là biến cố siêu việt. Vậy bài này sẽ có ba mục: 1) Phục sinh là biến cố siêu việt; 2) Phục …

 • 3 Tháng Chín

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 22: Đức Giêsu Kitô-Các mầu nhiệm trong cuộc đời

Tháng Tám, 2021

 • 23 Tháng Tám

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 21: Đức Giêsu Kitô – Mầu nhiệm làm người

 • 8 Tháng Tám

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 20: Đức Giêsu Kitô – Nhân vật lịch sử

Tháng Bảy, 2021

 • 27 Tháng Bảy

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 19 Nguyên Tội: hậu quả và một số vấn nạn

Tháng Tám, 2020

 • 1 Tháng Tám

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 18 Nguyên Tội: Nguồn gốc giáo lý và Đặc tính

Tháng Bảy, 2020

 • 27 Tháng Bảy

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 17 Sáng Tạo: Con Người (tt)

 • 18 Tháng Bảy

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 16. Sáng Tạo: Con Người

 • 4 Tháng Bảy

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 15. Sáng Tạo: Đặc tính và Nội dung

Tháng Sáu, 2020

 • 27 Tháng Sáu

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 14. Sáng Tạo: Nền tảng Kinh Thánh và Lý do

 • 20 Tháng Sáu

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 13. Thiên Chúa Ba Ngôi: Hệ luận thần học

 • 13 Tháng Sáu

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 12. Thiên Chúa Ba Ngôi: Diễn tả thần học

 • 6 Tháng Sáu

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 11. Thiên Chúa Ba Ngôi: Ý nghĩa & nguồn gốc của tín điều

Tháng Năm, 2020

 • 31 Tháng Năm

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 10. Thiên Chúa Duy Nhất

 • 24 Tháng Năm

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 9. Thiên Chúa Hiện Hữu

 • 17 Tháng Năm

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 8. Huấn Quyền

 • 10 Tháng Năm

  Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 7: Thánh Truyền

 • 3 Tháng Năm

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 6 Kinh Thánh: quy điển và giải thích

Tháng Tư, 2020

 • 25 Tháng Tư

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 5 Thánh Kinh: Ý Nghĩa, Linh Hứng và Chân Lý

 • 18 Tháng Tư

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 4. Đức tin: Một số đặc tính

  Bây giờ chúng ta cùng xem xét một số đặc tính của đức tin. Có nhiều cách nói về các đặc tính của đức tin. Ở đây, tôi muốn trình bày các đặc tính đó theo các cặp nghịch lý, để vừa dễ nhớ vừa cho thấy rằng đức tin …

 • 11 Tháng Tư

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 3. Đức tin là gì?

  Như ở các bài trước, chúng ta đã nói Thiên Chúa đến gặp gỡ và tỏ lộ cho con người, nhưng không phải ai cũng nhận biết Ngài, mà chỉ người có đức tin mới nhận ra và đón nhận Ngài. Với trí khôn tự nhiên, con người có thể …

 • 2 Tháng Tư

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 2. Mạc khải: Thiên Chúa tỏ lộ các chân lý cứu độ

  Nguyễn Hai Tính, S.J.   II. Bây giờ chúng ta sang nghĩa thứ hai của mạc khải: mạc khải là việc Thiên Chúa tỏ lộ các chân lý cứu độ. Tuy như trên vừa nói, chỉ cần sự hiện diện của Thiên Chúa thì đã là mạc khải rồi, nhưng …

Tháng Ba, 2020

 • 29 Tháng Ba

  [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 1. Mạc khải: Thiên Chúa tỏ lộ chính mình

    Nguyễn Hai Tính, S.J. Dẫn nhập Quý vị và các bạn thân mến, tôi là linh mục Phanxico Xavier Nguyễn Hai Tính. Năm ngoái, chương trình Thần Học Vui cho ra loạt bài đầu tiên Dẫn Nhập Thần Học và đã được quý vị nhiệt tình quan tâm và …

Tháng Mười Hai, 2018

 • 29 Tháng Mười Hai

  [Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 10

 • 22 Tháng Mười Hai

  [Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 9

 • 15 Tháng Mười Hai

  [Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 8

 • 8 Tháng Mười Hai

  [Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 7

 • 1 Tháng Mười Hai

  [Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 6

Tháng Mười Một, 2018

 • 24 Tháng Mười Một

  [Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 5

 • 17 Tháng Mười Một

  [Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 4

 • 10 Tháng Mười Một

  [Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 3

 • 3 Tháng Mười Một

  [Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 2

Tháng Mười, 2018

 • 27 Tháng Mười

  [Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 1

 • 27 Tháng Mười

  [Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Giới thiệu