Trang nhà / Chuyên Đề / Thần Học Vui

Thần Học Vui

[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 2. Mạc khải: Thiên Chúa tỏ lộ các chân lý cứu độ

Nguyễn Hai Tính, S.J.   II. Bây giờ chúng ta sang nghĩa thứ hai của mạc khải: mạc khải là việc Thiên Chúa tỏ lộ các chân lý cứu độ. Tuy như trên vừa nói, chỉ cần sự hiện diện của Thiên Chúa thì đã là mạc khải rồi, nhưng …

Xem tiếp »

[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 1. Mạc khải: Thiên Chúa tỏ lộ chính mình

  Nguyễn Hai Tính, S.J. Dẫn nhập Quý vị và các bạn thân mến, tôi là linh mục Phanxico Xavier Nguyễn Hai Tính. Năm ngoái, chương trình Thần Học Vui cho ra loạt bài đầu tiên Dẫn Nhập Thần Học và đã được quý vị nhiệt tình quan tâm và …

Xem tiếp »

[Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 10

Xem tiếp »

[Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 9

Xem tiếp »

[Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 8

Xem tiếp »

[Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 7

Xem tiếp »

[Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 6

Xem tiếp »

[Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 5

Xem tiếp »

[Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 4

Xem tiếp »

[Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 3

Xem tiếp »