Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Phút Cầu Nguyện (trang 2)

Phút Cầu Nguyện

Tháng Bảy, 2017

 • 18 Tháng Bảy

  3 phút tĩnh tâm: lời cầu nguyện của tôi

    Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát để cho tâm hồn tĩnh lặng. Hãy quên đi mọi nỗi bận tâm lo lắng. Hãy hít thở thật sâu, và ý thức về tình yêu lớn lao Thiên Chúa luôn dành cho bạn. Lời Chúa …

 • 16 Tháng Bảy

  3 phút tĩnh tâm: Sức mạnh của lời cầu nguyện

  Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát để cho tâm hồn tĩnh lặng. Hãy hít thở thật sâu và chậm rãi. Hãy cảm nhận ánh mắt yêu thương Thiên Chúa đang dành cho bạn. Lời Chúa (Lc 6,12) Trong những ngày ấy, Đức Giê-su …

 • 13 Tháng Bảy

  3 phút tĩnh tâm: Bày tỏ tình yêu

    Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát và gạt qua một bên mọi nỗi bận tâm lo lắng. Hãy hít thở thật sâu và ý thức rằng Thiên Chúa đang ở với bạn. Lời Chúa (Ga 15,12) Đây là điều răn của Thầy: …

 • 12 Tháng Bảy

  Câm lặng hay nói ra? (Mt 9, 32-38)

  Trong câu chuyện Tin Mừng này có hai hình ảnh cuốn hút tôi: câm lặng và nói ra. Sự câm lặng của người bị quỷ ám Hành động nói ra của nhiều nhân vật trong câu chuyện: Dân chúng nói ra bày tỏ sự ngạc nhiên, Những người Pha-ri-sêu nói …

 • 11 Tháng Bảy

  3 phút tĩnh tâm: Những ân sủng khác nhau

  Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát. Hãy để cho tâm trí tĩnh lặng và vứt bỏ mọi nỗi bận tâm. Bạn hãy hít thở thật sâu và chậm rãi. Hãy ý thức về tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa luôn dành …

 • 9 Tháng Bảy

  3 phút tĩnh tâm: Trở nên những người chữa lành

  Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát và gạt qua một bên mọi nỗi bận tâm lo lắng. Hãy hít thở thật sâu và ý thức rằng Thiên Chúa đang ở với bạn. Lời Chúa (Cv 9,33-34) Nơi đây Phê-rô gặp thấy một người …

 • 7 Tháng Bảy

  3 phút tĩnh tâm: Tiếng “Xin Vâng” của Đức Maria

  Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát để cho tâm hồn tĩnh lặng. Hãy gạt qua một bên mọi nỗi bận tâm lo lắng; hãy hít thở thật sâu và chậm rãi. Hãy cảm nhận ánh mắt yêu thương Thiên Chúa đang dành cho …

 • 4 Tháng Bảy

  3 phút tĩnh tâm: Cộng đoàn các tín hữu

  Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát để cho tâm hồn tĩnh lặng. Hãy nhớ rằng bạn đang hiện diện trước mặt Thiên Chúa tình yêu, Đấng kêu mời bạn bước trên hành trình Đức Tin. Lời Chúa (Cv 2,42) Các tín hữu chuyên …

 • 2 Tháng Bảy

  3 phút tĩnh tâm: Tha thứ tận căn

  Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát để cho tâm hồn tĩnh lặng. Hãy thư giãn và nhớ rằng bạn đang hiện diện trước mặt Thiên Chúa tình yêu, Đấng kêu mời bạn bước trên hành trình Đức Tin. Lời Chúa (Lc 15,23-24) Hãy …

Tháng Sáu, 2017

 • 29 Tháng Sáu

  3 phút tĩnh tâm: Món quà gia đình

  Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát để cho tâm hồn tĩnh lặng. Hãy hít thở thật sâu và chậm rãi. Bạn hãy ý thức mình đang hiện diện trước mặt Thiên Chúa tình yêu. Lời Chúa (Xh 20,12) “Ngươi hãy thờ cha kính …

 • 28 Tháng Sáu

  3 phút tĩnh tâm: Thể hiện tình yêu đối với mọi người

  Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát và để cho tâm hồn tĩnh lặng. Hãy hít thở thật sâu; hãy quẳng đi mọi nỗi bận tâm lo lắng, và ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa tình yêu. Lời Chúa (1 Ga …

 • 26 Tháng Sáu

  3 phút tĩnh tâm: phục vụ

  Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát để cho tâm hồn tĩnh lặng. Hãy hít thở thật sâu; hãy quẳng đi mọi nỗi bận tâm lo lắng, và ý thức về tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa luôn dành cho bạn. Lời …

 • 23 Tháng Sáu

  3 phút tĩnh tâm: Một lời mời gọi

    Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát, hãy chú ý tới hơi thở của mình. Bạn hãy hít thở thật sâu và làm rỗng tâm trí của mình. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn ở với bạn trên hành trình trưởng thành Đức …

 • 21 Tháng Sáu

  3 phút tĩnh tâm: kêu gọi mọi người tội lỗi

  Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát. Hãy để cho tâm trí tĩnh lặng và vứt bỏ mọi nỗi bận tâm. Bạn hãy hít thở thật sâu và chậm rãi. Hãy ý thức về tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa luôn dành …

 • 19 Tháng Sáu

  3 phút tĩnh tâm: ánh sáng cho muôn dân

      Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát. Hãy gạt sang một bên mọi nỗi bận tâm. Bạn hãy hít thở thật dài và sâu. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa tình yêu đang ngắm nhìn bạn. Lời Chúa (Is 49,6) Này Ta đặt …

 • 17 Tháng Sáu

  3 phút tĩnh tâm: Một trái tim quảng đại

  Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát, hãy chú ý tới hơi thở của mình. Hãy hít thở thật sâu và nhớ rằng bạn đang hiện diện trước mặt Thiên Chúa tình yêu. Lời Chúa (Ga 15,14) Anh em là bạn hữu của Thầy, …

 • 15 Tháng Sáu

  3 phút tĩnh tâm: Tình yêu trường tồn muôn đời

  Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát để cho tâm hồn tĩnh lặng. Hãy hít thở thật sâu và chậm rãi. Hãy cảm nhận ánh mắt yêu thương Thiên Chúa đang dành cho bạn. Lời Chúa (1Cr 13,13) Hiện nay Đức Tin, Đức Cậy, …

 • 13 Tháng Sáu

  3 phút tĩnh tâm: Hãy làm điều thiện

  Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát, hãy hít thở thật sâu và ý thức về sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa, Đấng luôn ở với bạn trong suốt hành trình trưởng thành của bạn. Lời Chúa (Lc 10,36-37) Vậy theo ông …

 • 12 Tháng Sáu

  3 phút tĩnh tâm: Đối diện với sự thật

    Trước khi bắt đầu giây phút tĩnh tâm này, bạn hãy ngừng lại trong giây lát và để cho tâm trí tĩnh lặng. Hãy quẳng đi mọi gánh lo trong suy nghĩ của bạn. Hãy hít thở thật sâu và chậm rãi. Hãy cảm nhận ánh mắt yêu thương …

 • 11 Tháng Sáu

  3 Phút Tĩnh Tâm: Chúng ta có sự sống nơi Đức Giê-su Ki-tô

  Trước khi bắt đầu đọc và suy nghĩ những điều giúp tĩnh tâm ngắn gọn dưới đây, bạn hãy ngồi thật thoải mái và thanh thản trong giây lát. Hãy để tâm trí xa rời mọi nỗi bận tâm. Hãy hít thở thật sâu và nhớ lại món quà tuyệt …

 • 7 Tháng Sáu

  7 ơn Chúa Thánh Thần

  Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến đổi mới tâm hồn chúng con. Xin Thần Khí của Chúa Phục Sinh hãy đến, làm bừng lên trong con lửa mến yêu. Xin ban cho con sức sống mạnh mẽ, như Ngài đã ban cho các môn đệ thời xưa, giúp các …

Tháng Tư, 2017

 • 27 Tháng Tư

  Maria, Mẹ ơi!

  Lần nọ, có một vị linh mục người Tây Ban Nha rất thông thạo tiếng Việt trong cả lời ăn tiếng nói lẫn việc viết lách. Cha nói với chúng tôi rằng: Chúng ta rất vinh hạnh vì được làm bạn thân với 2 người nổi tiếng nhất thế giới …

Tháng Mười, 2016

 • 18 Tháng Mười

  Mẹ nhỏ lại để Chúa lớn lên

  Khi ngắm 5 sự Vui, con liên lục lặp đi lặp lại Đức Mẹ thế này Đức Bà thế kia. Nhưng khi ngắm 5 sự Sáng, Mẹ đã ẩn đi, mà Chúa thì sáng lên. Khi đọc lời kinh 5 mầu nhiệm sáng, không còn thấy danh xưng về Mẹ …

 • 8 Tháng Mười

  Xin thêm lòng tin cho chúng con

  Các môn đệ thưa với Thầy Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”. Thầy đáp:  “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ …

Tháng Chín, 2016

 • 30 Tháng Chín

  Tháng Mân Côi: Chia Vui cùng Mẹ Maria

  Lòng yêu mến mà những người con dành cho Mẹ Maria thật đặc biệt. Có cả một tháng năm để dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi xinh cùng tấm lòng đơn sơ nhỏ bé. Có cả một tháng mười để dâng lên Mẹ những lời kinh mân côi nhẹ …

 • 28 Tháng Chín

  Cám ơn Người vì đã thương mến con

  Khi còn bé, con thường tự cảm thấy mình thật quan trọng, vì được mọi người yêu thương chăm sóc. Thỉnh thoảng bị đánh đòn, con mới hiểu được là có chuyện gì đó không ổn. Hình như người ta cũng ghét con. Lớn hơn chút nữa, con lại thấy …

 • 19 Tháng Chín

  Cầu nguyện cho những người đang khổ đau

  Có ai khổ như tôi không? Trời ơi, ai có thấu! Đó là những lời thường thốt ra ngoài miệng hoặc gặm nhấm tâm hồn người đang đau khổ. Khi buồn khi khổ, thời gian là những chuỗi dường như vô tận. Người ta muốn thoát ra mà không biết …

Tháng Bảy, 2014

 • 7 Tháng Bảy

  Cầu nguyện cho người già

  Người già là người đã đi qua một chặng đường dài của cuộc sống, đã đối diện với không biết bao nhiêu những vui buồn của kiếp nhân sinh. Họ đã gặp không biết bao nhiêu con người khác cùng đi trên chuyến hành trình, có khi thoáng chốc, có …

Tháng Sáu, 2014

 • 8 Tháng Sáu

  Một phút nghĩ về cha

  Nhắc đến người cha, chúng ta thường hay nghĩ đến sự cương trực, đến những đòn roi, đến những lạnh lùng. Dường như hình ảnh người cha đã được mặc nhiên trở thành biểu tượng cho tính uy nghiêm, quy củ và cứng rắn trong gia đình. Khác với mẹ …

 • 8 Tháng Sáu

  Xin ơn Chúa Thánh Thần

  Đã nhiều lần, trong Kinh Thánh, chúng ta nghe nhắc đến Thánh Thần. Quyền năng của Thánh Thần đã giúp Ngôi Hai nhập thể trong lòng trinh nữ Maria. Thánh Thần đưa Đức Giêsu vào hoang địa để chịu cám dỗ. Thánh Thần đã làm cho Đức Giêsu tràn ngập …

 • 5 Tháng Sáu

  Giã từ mười hai năm tuổi học trò

  Nhanh thật! Mới đây mà đã mười hai năm! Nhìn về quá khứ, lúc nào ta cũng thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Ta thấy nó trôi qua nhanh là bởi vì trong quá khứ của ta, có nhiều điều rất đẹp. Quá khứ mà chất chứa những kỷ …

 • 4 Tháng Sáu

  Can đảm để được hạnh phúc

  Khi dựng nên con người, Thiên Chúa đã lấy hình ảnh của chính mình làm khuôn mẫu. Thiên Chúa đã thổi hơi Thần Khí của mình để làm cho con người trở thành một thụ tạo đặc biệt hơn các giống loài khác. Ngài còn đích thân trao ban cho …

 • 1 Tháng Sáu

  Cầu nguyện cho các trẻ em

  Hẳn là ai trong chúng ta cũng cảm thấy thích thú khi nhìn một đứa trẻ đang ngủ. Cặp mắt lim dim, đôi môi chúm chím, những ngón tay nhỏ xíu, thân hình bé con đang cuộn tròn chìm vào giấc mơ. Hình ảnh ấy khiến chúng ta liên tưởng …

Tháng Năm, 2014

 • 27 Tháng Năm

  Nghịch lý của đời tu

  Nhìn từ bên ngoài, người ta luôn thấy đời tu rất đẹp, hệt như một Thiên Đường tại thế. Suốt ngày cất cao giọng hát ngợi khen Chúa, vui vẻ với những công việc tầm thường như việc cắt cỏ trồng rau, không một chút bon chen với cuộc đời, …

 • 12 Tháng Năm

  Cầu nguyện cho các linh mục của Chúa

  Cũng sinh ra và lớn lên như bao con người bình thường khác! Cũng có những ước mong, những kế hoạch và dự phóng cho tương lai! Nhưng rồi một ngày, giữa thinh lặng của con tim, bỗng từ đâu vẳng lại một lời mời gọi thật thiết tha. Lời …

Tháng Tư, 2014

 • 28 Tháng Tư

  Cầu nguyện cho những ai đang đánh mất niềm hy vọng

  Có những khi trong cuộc sống, ta thấy mình như bị bủa vây bởi rất nhiều những điều tồi tệ. Những lỗi lầm ta phạm, những khốn đốn trên đường đời, những mất mát thiệt thòi ta phải chịu dường như muốn chặn đứng ta lại, không cho ta những …

 • 17 Tháng Tư

  Cầu nguyện cho những người đang cảm thấy cô đơn

  Được sinh ra và sống trên cõi đời này là một diễm phúc vô cùng to lớn. Ta hiện diện giữa thế nhân, có những mối tương quan nồng ấm, được ngao du khắp nơi và hưởng nếm những hương vị tuyệt vời của cuộc sống. Thế nhưng, cuộc sống …

 • 8 Tháng Tư

  Cầu nguyện cho quê hương

    Chẳng một người nào lại không có hương vị quê hương trong người. Cứ mỗi khi nhắc đến hai chữ quê hương, ta lại thấy có một dòng cảm xúc dạt dào nào đấy bừng dậy trong tim. Ấy là bởi vì quê hương không phải chỉ là cái …

 • 4 Tháng Tư

  Xin ơn sống theo sự khôn ngoan thập giá

  Tất cả chúng ta là những con người tội lỗi. Môi trường tội lỗi cứ vây bám chúng ta, khiến chúng ta có những lối hành xử vốn dĩ là không tốt, nhưng cứ ngỡ là điều hiển nhiên. Chúng ta thấy đầy dẫy chung quanh mình những điều xấu, …

Tháng Ba, 2014

 • 28 Tháng Ba

  Nhận ra ơn gọi cho cuộc đời mình

  Khi còn bé, ta được quyền vô tư sống những tháng ngày ấm êm trong sự bao bọc của bố mẹ mà không cần nghĩ đến ngày mai. Nhưng khi lớn lên, đến một lúc nào đó, ta bỗng cảm thấy mình không thể cứ sống nhởn nhơ như thế …

 • 20 Tháng Ba

  Xin ơn không bám víu vào của cải vật chất

  Trên trời cao, ta thấy có những áng mây trôi lơ lửng. Nhìn mây cuồn cuộn hàng hàng lớp lớp như thể điều gì kinh khủng lắm, nhưng chẳng ai có thể nắm được mây trong lòng bàn tay. Mây chỉ là ảo ảnh trước mắt ta. Mây chẳng bao …

 • 4 Tháng Ba

  Xin Ơn Sống Mùa Chay

  Mùa Phụng Vụ lại dẫn chúng ta đến một tâm tình khác, mùa có chút bi thương buồn bã hơn, nhưng lại là mùa chuẩn bị cho chúng ta đón nhận một món quà thật to lớn từ Thiên Chúa. Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Việc …

Tháng Hai, 2014

 • 28 Tháng Hai

  Cầu Nguyện Cho Các Tu Sĩ

  Để cứu độ con người, Thiên Chúa đã phải hạ giới làm người, sống như con người, là một con người trọn vẹn. Cuộc đời tại thế của Người kết thúc bằng cái chết nhục nhã trên thập giá. Dù đã phục sinh, nhưng Ngôi Lời Nhập Thể biết rằng …

 • 24 Tháng Hai

  Xin Cho Con Người Biết Tôn Trọng Sự Sống

  Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, đã yêu thương dựng nên mọi loài khác từ hư không và chia sẻ cho những loài ấy sự sống của mình. Ta chẳng hiểu sự sống là gì vì sự sống không có hình thù, không có mùi vị, không thể được …

 • 15 Tháng Hai

  Cầu Nguyện Cho Các Gia Đình Trẻ

  Một ngày đẹp trời nọ, định mệnh đưa ta đến với một con người. Tình yêu lẻn vào tim ta hệt như một tên trộm, lấy cắp đi cái gì đó mà ta chẳng hề hay biết. Ta bỗng nhận ra mình không thể sống mà thiếu người này. Hai …

Tháng Một, 2014

 • 21 Tháng Một

  Cầu Nguyện Cho Các Nhà Lãnh Đạo

  Lạy Chúa, Như một quy luật tự nhiên mà Chúa đã đặt ra nơi cuộc sống này, là bất cứ một tổ chức nào cũng cần người lãnh đạo. Người lãnh đạo như cái đầu điều khiển tất cả các bộ phận khác trên cơ thể để nhằm phục vụ …

 • 14 Tháng Một

  Cầu Nguyện Cho Người Già

  Chúng ta luôn có một chút sợ hãi khi nghĩ đến tuổi già của mình, cái tuổi báo hiệu cho ta biết ngày tàn của sự sống. Như ánh tà dương luôn khiến ta cảm thấy bồi hồi, buổi xế chiều của cuộc đời cũng làm ta không khỏi ngậm …

 • 8 Tháng Một

  Cầu Nguyện Cho Sinh Viên

  Từ khi biết mình được đỗ vào một trường đại học nào đấy, ta tự hào là từ đây mình đã không còn nhỏ nữa. Mình sẽ tập tành bước vào cuộc sống mới đòi hỏi phải tự lập hơn, trưởng thành hơn. Quảng thời gian vài năm sắp tới …

 • 5 Tháng Một

  Cầu Nguyện Cho Gia Đình

  Như một sự xếp đặt vô cùng tài tình của Tạo Hóa, bất cứ một giống loài nào cũng được ban cho một chỗ để tìm thấy bình yên, được nghỉ ngơi và được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục đương đầu với cuộc sống. Đối với con người, …

Tháng Mười Hai, 2013

 • 24 Tháng Mười Hai

  Xin Ơn Bình An Trong Ngày Giáng Sinh

  “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm” Đấy là những gì mà các thiên sứ cất lên vào đêm Con Thiên Chúa sinh ra làm người nơi hang cỏ nhỏ bé. Cứ mỗi khi ta nghe một bài hát giáng sinh, trong lòng …

 • 16 Tháng Mười Hai

  Xin Chúa Chúc Lành Cho Việc Lao Động

  Để có thể tồn tại và sinh sống, chúng ta cần những lương thực cần thiết. Những lương thực ấy không tự nhiên xuất hiện trước mắt chúng ta nhưng là kết quả của biết bao mồ hôi nước mắt từ nỗ lực lao động của bao người. Dù là …

 • 6 Tháng Mười Hai

  Video – Sống tâm tình mùa Vọng

  Mùa vọng là mùa chúng ta dành để chuẩn bị đón Chúa đến. Chúa đến, không phải đến với người ta, đến chỗ khác, nhưng trước hết là đến với chính tôi, trong lòng tôi, trong cuộc sống của tôi, để mang đến niềm vui và bình an từ trời …

Tháng Mười Một, 2013

 • 29 Tháng Mười Một

  Vọng mùa hồng ân

  Lịch phụng vụ một lần nữa dẫn đưa chúng ta trở lại cuộc hành trình vào thuở ban đầu, khi mà mọi người đang mong chờ Vị Cứu Tinh. Hành trình bắt đầu đồng nghĩa với hành trình nhìn lại chính mình. Lắm khi ta tự hỏi sao cứ phải …

Tháng Mười, 2013

 • 25 Tháng Mười

  Chiêm ngắm Mẹ Maria

  Qúy vị thân mến, Truyền thống dân tộc Việt Nam chúng ta luôn đề cao hình ảnh những người mẹ vất vả một nắng hai sương lo cho đàn con cơm ngon áo ấm. Chẳng ai trong chúng ta có thể không xốn xang trong lòng khi nghĩ đến mẹ …

Tháng Ba, 2013

 • 27 Tháng Ba

  Tất Cả Cần Lặng Lẽ… (Tuần thánh 2013)

  Chiêm ngắm cuộc Thương khó, tôi ngỡ ngàng nhận ra bầu khí ấy mang dáng dấp của một xã hội thu nhỏ đầy phức tạp và ồn ào. Quần chúng thì cứ chộn rộn, la ó mà thiếu một chút yên ắng để suy xét xem mình đang bàn tán …

 • 18 Tháng Ba

  Lễ Thánh Giuse: Một Mối Tình Bị Đánh Cắp

  (Mt 1, 18-25) Lần giở lại đôi dòng hiếm hoi trong Tin Mừng bàn về thánh Giuse, tôi cảm thấy ngỡ ngàng vì ngài đã bị Thiên Chúa lấy đi quá nhiều. Mà có lẽ điều quý giá nhất Thiên Chúa lấy đi khỏi ngài là một mối tình. Cũng …

Tháng Mười, 2012

 • 7 Tháng Mười

  Kinh Mân Côi – Qua Mẹ đến với Chúa Giêsu

  Phụng Vụ tháng 10 dành để kính Đức Mẹ bằng cách cầu nguyện với Chuỗi Mân Côi. Người tín hữu Việt nam thường có một lòng tôn kính đặc biệt dành cho Đức Maria; vì thế rất nhiều người cầu nguyện với Mẹ với chuỗi Mân côi. Hẳn nhiên, ai …

Tháng Chín, 2012

 • 15 Tháng Chín

  Cay đắng hoặc Tốt hơn

  “Ngọc không dũa không sáng, người không bị gian nan thử thách cũng không trở nên toàn thiện được” (KHỔNG TỬ) Lm. Mark Link, SJ Trong quyển sách nhan đề: Này tôi tin (This I believe) có một loạt bài khảo luận của một số tác giả nổi tiếng. Họ …

Tháng Bảy, 2012

 • 22 Tháng Bảy

  Ngài đã yêu chúng ta trước

    Lm. Giuse Nguyễn Công Ðoan S.J. “Tình yêu của Chúa là như thế này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa trước, nhưng Ngài đã yêu chúng ta trước và đã gởi Con của Ngai đến làm của lễ xá tội cho chúng ta…” (1 Gio 4,10). …

Tháng Ba, 2012

 • 28 Tháng Ba

  Phía sau cây Thập giá – Nguyễn Công Đoan, SJ

  Bạn có biết tại sao khi nghe hai chữ “thập giá” chúng ta không thấy sởn gai ốc, và có khi còn dửng dưng nữa, trong khi các môn đệ nghe nói đến thập giá thì nổi da gà, và ông Phêrô run rẩy can ngăn Chúa đừng đi tới …

Tháng Một, 2012

 • 21 Tháng Một

  Người thân của Chúa

  Thật chẳng hiểu tại sao thân nhân của Đức Giêsu lại cho rằng Ngài bị mất trí! Phải chăng Ngài đã làm những việc lạ đời chẳng giống ai nên họ đã nghĩ Ngài bị điên? Đúng thế! Ngài có những cách hành xử khác người, vào thời của Ngài, …

Tháng Mười Hai, 2011

 • 31 Tháng Mười Hai

  Tôi được sinh ra để sống cho những gì cao quý hơn (Lễ Mẹ Thiên Chúa)

  Biến cố Mẹ Maria được sinh ra trong thế giới này rất đỗi bình thường như biến cố bất cứ người nào được sinh ra. Việc mẹ được sinh ra cũng cao quý như bao cuộc sinh ra khác, vì một con người được Thiên Chúa đưa vào thế giới. …

 • 24 Tháng Mười Hai

  Khám phá của Emmanuel

  “Giáng sinh chính là việc Thiên Chúa ngỏ lời với con người: ‘Ta yêu các con tới độ đã ban cho các con chính Con độc nhất của Ta. Các con cũng hãy yêu thương nhau như chính Ta đã yêu thương các con.’”  Lm. Mark Link, SJ Ngày xưa, …

 • 13 Tháng Mười Hai

  Mừng Vui Lên

  MỪNG VUI LÊN ! BAI 04 – MUNG VUI LEN Kính thưa quý vị và các bạn ! Ở thời điểm này của mùa Vọng, chúng ta được mời gọi sống trong niềm vui. Có thật nhiều lý do để chúng ta sống vui khi Đấng mà chúng ta mong …

Tháng Mười Một, 2011

 • 27 Tháng Mười Một

  Cầu nguyện đầu Mùa Vọng

  CẦU NGUYỆN ĐẦU MÙA VỌNG BAI 02 – CAU NGUYEN DAU MUA VONG  Kính thưa quý vị và các bạn  Chúng ta vừa bước vào một năm phụng vụ mới, khởi đầu bằng mùa Vọng. Mùa Vọng là mùa đợi chờ và hy vọng. Biết đợi chờ trong hy vọng …

 • 26 Tháng Mười Một

  Giêsu là ai?

  “Đã nhiều mùa Vọng và mùa Giáng Sinh trôi qua. Đã nhiều lần người ta tổ chức đón chờ Chúa đến, nhưng có bao giờ người ta tự hỏi: Ngài là ai trong đời tôi? Có nhiều người đã tự đặt câu hỏi về Giêsu, không chỉ riêng gì Hêrôđê, …

 • 23 Tháng Mười Một

  Vào cuộc phiêu lưu tình yêu! (Mc 2, 13-14)

  Gọi là “một cuộc phiêu lưu của tình yêu” là vì anh Lê-vi từ bỏ tất cả để bắt đầu một hành trình  Nghe và download bài: Vào Cuộc Phiêu Lưu Tình Yêu Bạn thân mến, Hai từ “phiêu lưu” gợi lên cho chúng ta ý niệm liều lĩnh và …

Tháng Mười, 2011

 • 5 Tháng Mười

  Thất vọng! (Giô-na)

  Thất vọng! Lời giảng của Giô-na đã có tác dụng. Từ nhà vua cho đến súc vật, tất cả đều ăn chay. Mọi người đều khoác áo vải thô, ngồi trên đống tro. Nhưng oái oăm thay, thành công của lời giảng lại là thất bại cho cá nhân Giô-na. …

 • 4 Tháng Mười

  Trốn chạy (Giô-na 1,1-16)

  Đức Chúa phái ông đi Ni-ni-vê, ông xuống tàu trốn đi Tác-sít Ông trốn Ni-ni-vê hay trốn Đức Chúa? Ông trốn sứ mạng hay là trốn chính mình? Giấc ngủ say đưa ông vào mộng ảo, để quên đi con thuyền cuộc đời đang sóng gió chao đao. Cuộc chạy …

Tháng Chín, 2011

 • 20 Tháng Chín

  Tự Sự Matthêu

  Tự Sự Matthêu Cuộc đời tôi cũng có một cái bàn, ngổn ngang những đồng vàng, đồng bạc như lòng tôi vẫn ngổn ngang những mưu toan. Bóng chiều tà hắt vào, chiếc bàn tôi, đầy tiền, nặng trĩu nỗi âm u thế giới của tôi chỉ là chiếc bàn …

 • 18 Tháng Chín

  Kẻ trước người sau

    (Tin Mừng CN 25 TN: Mátthêu 20, 1-16 –  Dụ ngôn chủ vườn nho mướn kẻ trước người sau, đến cuối ngày trả đều một đồng cho mọi người,  bắt đầu từ người đến sau chót)   Tôi hay tư lự, đắn đo, nghĩ xem mình là kẻ trước …

Tháng Tám, 2011

 • 19 Tháng Tám

  Tiêu chuẩn tuyệt đối (Mt 22, 34-40) – Ngọc Khang, SJ

  TIÊU CHUẨN TUYỆT ĐỐI (Mt 22,34-40)  Bản văn tin mừng thuật lại cuộc tra vấn của các kinh sư dành cho Chúa Giêsu về vấn nạn: đâu là điều cốt lõi cho mọi giới luật? Với việc sử dụng thuật ngữ “thử” (từ này vốn dĩ luôn được dành cho …

 • 9 Tháng Tám

  Xin Cho Con Được Thấy

  Download Nghe và Download bài Xin Cho Con Được Thấy Quý vị và các bạn thân mến, Bước vào phút cầu nguyện, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng đọng tâm hồn, ý thức mình đang hiện diện trước mặt Thiên Chúa, Cha chúng ta. Chúng ta xin …

Tháng Năm, 2011

 • 16 Tháng Năm

  Giới thiệu Phút Hồi Tâm

  Bạn thân mến, Chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc rằng giữa cuộc sống bộn bề những lo toan này, làm sao tôi có thể dành riêng cho Chúa một góc tâm hồn trong khi tôi con phải lo nhiều việc? Chúng tôi muốn giới thiệu một phương pháp hữu hiệu …