Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN (trang 3)

___CẦU NGUYỆN

Anh em là chứng nhân (18.4.2021 – Chúa nhật 3 Phục Sinh, Năm B)

Lời Chúa: (Lc 24,35-48) 35 Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho Nhóm Mười Một và các bạn hữu những việc đã xảy ra dọc đường và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. 36 Các ông còn đang nói, thì chính Ðức …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-06-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/04/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con chào đón một ngày mới trong niềm hân hoan kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra ở Valverde .“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,26-38). Con xin dâng lên đôi …

Xem tiếp »

-M-ến Yêu Hằng Ngày, 17-06-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, ngày 17/04/2021 (Ga 6, 51.60-69) “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Nghe rồi, nhiều môn đệ …

Xem tiếp »

Chính Thầy đây (17.4.2021 – Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 6, 16-21 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Caphácnaum bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Ðức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng hai mươi lăm …

Xem tiếp »

« Thầy đây mà, đừng sợ ! » (Ngày 17 tháng 4 năm 2021 – Thứ Bảy, sau Chúa Nhật II Phục Sinh)

« Thầy đây mà, đừng sợ ! » (Ga 6, 16-21) 16 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ,17 rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông.18 Biển động, vì gió thổi mạnh. 19 Khi đã chèo …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-04-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHỊU PHÉP THỬ Thứ 6, 16/04/2021 (Ga 6, 1-15) Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-04-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/04/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới bằng cách mở cửa trái tim mình đón nhận, tìm kiếm Chúa và chỉ thực sự được nghỉ ngơi trong Ngài. “Chúa Giê-su phân phát bánh cho họ, muốn ăn bao nhiêu tùy ý” …

Xem tiếp »

Ăn bao nhiêu tùy ý (16.4.2021 – Thứ sáu Tuần 2 Mùa Phục sinh)

LỜI CHÚA:  Ga 6, 1-15 1 Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a.2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm.3 Đức Giê-su lên …

Xem tiếp »

“Đức Giê-su cầm lấy bánh…” (Ngày 16 tháng 4 năm 2021 – Thứ Sáu, sau Chúa Nhật II Phục Sinh)

  “Đức Giê-su cầm lấy bánh…” (Ga 6, 1-15)   1 Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a.2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 15-04-2021

Mến Yêu Hằng Ngày Ngày 15/04/2021 (Ga 3,31-36)  Thầy Giêsu là Mẫu Gương “Thầy ơi, chính Thầy đã nói: “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”. Con muốn bắt chước Thầy đến mức con cũng có thể nói …

Xem tiếp »