Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Mến Yêu Hằng Ngày (trang 6)

Mến Yêu Hằng Ngày

Tháng Mười Một, 2019

 • 22 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 23-11-2019 (Lc 20,27-40)

  Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không …

 • 21 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 22-11-2019 (Lc 19,45-48)

  Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. …

 • 20 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 21-11-2019 (Mt 12,46-50)

  Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” Người bảo kẻ ấy rằng: …

 • 19 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 20-11-2019 (Lc 19,11-28)

  Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy Người nói: “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa …

 • 18 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 3, 19-11-2019 (Lc 19,1-10)

  Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, …

 • 17 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 18-11-2019 (Lc 18,35-43)

   Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua …

 • 15 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 16-11-2019 (Lc 18,1-8)

  Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có …

 • 14 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 15-11-2019 (Lc 17,26-37)

  “Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thuỷ ập tới, tiêu …

 • 13 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 14-11-2019 (Lc 17,20-25)

  Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa …

 • 12 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 13-11-2019 (Lc 17,11-19)

  “Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Đức Giê-su …

 • 11 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 3, 13-11-2018 (Lc 17, 7-10)

  Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi’, chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy …

 • 10 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 11-11-2019 (Lc 17,1-6)

  Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó …

 • 8 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 09-11-2019 (Ga 2,13-22)

  Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi …

 • 7 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày ]: Thứ 6, 08-11-2019 (Lc 16,1-8)

  Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh …

 • 6 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 07-11-2019 (Lc 15,1-10)

  Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giê-su mới kể cho họ dụ …

 • 5 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 06-11-2019 (Lc 14,25-33)

    Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá …

 • 4 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, 05-11-2019 (Lc 14,15-24)

  Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” Người đáp: “Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: ‘Mời quý …

 • 3 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 04-11-2019 (Lc 14,12-14)

  Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, …

Tháng Mười, 2019

 • 31 Tháng Mười

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 01-11-2019 (Mt 5,1-12a)

  “Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc …

 • 30 Tháng Mười

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 31-10-2019 (Lc 13,31-35)

    Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!” Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: ‘Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa …

 • 27 Tháng Mười

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 28-10-2019 (Lc 6,12-19)

  Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến …

 • 16 Tháng Mười

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 17-10-2019 (Lc 11,47-54)

  “Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người …

 • 15 Tháng Mười

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 16-10-2019 (Lc 11,42-46)

  Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho …

 • 14 Tháng Mười

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 3, 15-10-2019 (Lc 11,37-41)

    Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài …

 • 13 Tháng Mười

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 14-10-2019 (Lc 11,29-32)

    Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân …

 • 11 Tháng Mười

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 12-10-2019 (lc 11,27-28)

  Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên …

 • 10 Tháng Mười

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 11-10-2019 (Lc 11,15-26)

   Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, …

 • 9 Tháng Mười

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 10-10-2019 (Lc 11,5-13)

    Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho …

 • 8 Tháng Mười

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 09-10-2019 (Lc 11,1-4)

  Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, …

 • 7 Tháng Mười

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 3, 08-10-2019 (Lc 10,38-42)

  Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục …

 • 6 Tháng Mười

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 07-10-2019 (Lc 1,26-38)

  Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh …

 • 4 Tháng Mười

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 05-10-2019 (Lc 10,17-24)

  Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp …

 • 3 Tháng Mười

  [Mến Yêu Hằng Ngày]:Thứ 6, 04-10-2019 (Lc 10,13-16)

    “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc Phán Xét, …

 • 2 Tháng Mười

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 03-10-2019 (Lc 10,1-12)

  Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin …

 • 1 Tháng Mười

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 02-10-2019 (Mt 18,1-5.10)

  Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, …

Tháng Chín, 2019

 • 30 Tháng Chín

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 30-09-2019 (Lc 9, 46-50)

  Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp …

 • 27 Tháng Chín

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 28-09-2019 (Lc 9,43b-45)

  Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, Người nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối …

 • 26 Tháng Chín

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 27-09-2019 (Lc 9,18-22)

  Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại …

 • 25 Tháng Chín

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 26-09-2019 (Lc 9, 7-9)

    Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa …

 • 24 Tháng Chín

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 25-09-2019 (Lc 9, 1-6)

  Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng …

 • 23 Tháng Chín

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 3, 24-09-2019 (Lc 8, 19-21)

    Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, …

 • 22 Tháng Chín

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 23-09-2019 (Lc 8, 16-18)

  “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại …

 • 20 Tháng Chín

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 21-09-2019 (Mt 9,9-13)

  Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế …

 • 17 Tháng Chín

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 18-09-2019 (Lc 7,31-35)

    “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.’ …

Tháng Tám, 2019

 • 21 Tháng Tám

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: 22.8.2019, Đức Maria Nữ Vương

    MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG Thứ 5, 22-08-2019 (Lc 1,26-38) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc …

Tháng Bảy, 2019

 • 27 Tháng Bảy

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 27-07-2019 (Mt 13,24-30)

  Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên …

 • 24 Tháng Bảy

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 25-07-2019 (Mt 20,20-28)

  Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một …

 • 23 Tháng Bảy

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 24-07-2019 (Mt 13,1-9)

  Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: …

 • 22 Tháng Bảy

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 3, 23-07-2019 (Mt 12,46-50)

    Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” Người bảo kẻ ấy …

 • 21 Tháng Bảy

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 22-07-2019 (Ga 20, 1-2.11-18)

  Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi …

 • 19 Tháng Bảy

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 20-07-2019 (Mt 12, 14-21)

    Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su. Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn …

 • 18 Tháng Bảy

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 19-07-2019 (Mt 12, 1-8)

  Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát!” Người đáp: …

 • 17 Tháng Bảy

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 17-07-2019 (Mt 11, 25-27)

  Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều …

Tháng Sáu, 2019

 • 30 Tháng Sáu

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 01-07-2019 (Mt 8, 18-22)

  Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Đức Giê-su trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” …

 • 28 Tháng Sáu

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 29-06-2019 (Mt 16, 13-19)

   Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các …

 • 27 Tháng Sáu

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 28-06-2019 (Lc 15, 3-7)

  Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng …

 • 26 Tháng Sáu

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 27-06-2019 (Mt 7, 21-29)

  “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốncủa Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: “Lạy Chúa, lạy …

 • 25 Tháng Sáu

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 26-06-2019 (Mt 7, 15-20)

    “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên …

 • 24 Tháng Sáu

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 3, 25-06-2019 (Mt 7, 6.12-14)

  “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì …

 • 23 Tháng Sáu

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 24-06-2019 (Lc 1, 57-66.80)

    Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha …

 • 21 Tháng Sáu

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 22-06-2019 (Mt 6, 24-34)

    “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. “Vì vậy Thầy bảo …

 • 20 Tháng Sáu

  [Mến Yêu Hằng Ngày] Thứ 6, 21-06-2019 (Mt 6, 19-23)

   “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy …

 • 4 Tháng Sáu

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 05-06-2019 (Ga 17, 11b-19)

    “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, …

 • 3 Tháng Sáu

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 3, 04-06-2019 (Ga 17, 1-11a)

    Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời …

Tháng Năm, 2019

 • 29 Tháng Năm

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 30-05-2019 (Ga 16, 16-20)

    “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau: “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không …

 • 28 Tháng Năm

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 29-05-2019 (Ga 16, 12-15)

  “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người …

 • 27 Tháng Năm

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 3, 28-05-2019 (Ga 16, 5-11)

    Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy đi đâu?’ Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho …

 • 27 Tháng Năm

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 27-05-2019 (Ga 15, 26-16, 4a)

    “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với …

 • 24 Tháng Năm

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 25-05-2019 (Ga 15, 18-21)

    “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã …

 • 23 Tháng Năm

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 24-05-2019 (Ga 15, 12-17)

    Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu …

 • 22 Tháng Năm

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 23-05-2019 (Ga 15, 9-11)

    “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ …

 • 21 Tháng Năm

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 22-05-2019 (Ga 15, 1-8)

  “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi …

 • 20 Tháng Năm

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 3, 21-05-2019 (Ga 14, 27-31a)

  “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. …

 • 19 Tháng Năm

  [Mến Yêu Hằng]: NgàyThứ 2, 20-05-2019 (Ga 14, 21-26)

  Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, …

 • 17 Tháng Năm

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: 18.5.2019, Ga 14,7-14.

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY, Thứ 7, 18-05-2019 (Ga 14, 7-14) “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng …

 • 16 Tháng Năm

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: 17.5.2019, Ga 14,1-6

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 17-05-2019 (Ga 14,1-6) Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy …

Tháng Ba, 2019

 • 22 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày – Can Đảm Trở Về

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CAN ĐẢM TRỞ VỀ Thứ 7, 23-03-2019 (Lc 15, 1-3.11-32) Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường …

Tháng Chín, 2018

 • 24 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, Nối Kết Tương Quan

  Mến Yêu Hằng Ngày Kết nối tương quan Thứ 3, 25-09-2018 (Lc 8,19-21) Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài …

 • 22 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày 22.9.2019

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 22-09-2018 (Lc 8, 4-15) Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người …

 • 15 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, Đón Mẹ Về Nhà

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – MẸ SẦU BI  Thứ 7, 15-09-2018 (Ga 19, 25-27) Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, …