Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Mến Yêu Hằng Ngày (trang 4)

Mến Yêu Hằng Ngày

Tháng Tám, 2020

 • 5 Tháng Tám

  Mến Yêu Hàng Ngày, 06-08

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY   Thứ 5, 06-08-2020 (Mt 17,1-9)   Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước …

 • 4 Tháng Tám

  Mến Yêu Hàng Ngày, 05-08

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 05-08-2020 (Lc 11,27-28)   Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói …

 • 3 Tháng Tám

  Mến Yêu Hàng Ngày, 04-08

    MẾN YÊU HẰNG NGÀY – LÒNG CAN ĐẢM, BÁC ÁI VÀ SỰ THẬT Thứ 3, 04-08-2020 (Mt 15,1-2.10-14)   Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không …

 • 2 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-08

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 03-08-2020 (Mt 14,22-36) Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc …

Tháng Bảy, 2020

 • 31 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hàng Ngày, 01-08

  ­­­­ MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 01-08-2020 (Mt 14,1-12) Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, thì nói với những kẻ hầu cận rằng : “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả ; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép …

 • 30 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hàng Ngày, 31-07

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 31-07-2020 (Mt 13,54-58)   Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ …

 • 29 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hàng Ngày, 30-07

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 30-07-2020 (Mt 13,47-53)    “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. …

 • 28 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hàng Ngày, 29-07

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 29-7-2020 (Ga 11,19-27) Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. Cô Mác-ta nói …

 • 27 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hàng Ngày, 28-07

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 28-07-2020 (Mt 13,36-43)    Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là …

 • 26 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hàng Ngày, 27-07

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 27-7-2020 (Mt 13, 31-35) Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói : “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt …

 • 24 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 25-07

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 25-07-2020 (Mt 20,20-28)       Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho …

 • 23 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-07

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 24-07-2020 (Mt 13,18-23) “Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên …

 • 21 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-07

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 22-07-2020 (Ga 20, 1-2.11-18) Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương …

 • 20 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-07

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 21-07-2020 (Mt 12,46-50) Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm …

 • 19 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hàng Ngày, 20-07

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 20-07-2020 (Mt 12, 38-42) Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng …

 • 17 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 18-07

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 18-07-2020 (Mt 12, 14-21) Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su. Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ Người …

 • 16 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 17-07

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 17-07-2020 (Mt 12, 1-8)   Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: “Ông coi, các môn đệ …

 • 15 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 16-07

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 16-02-2020 (Mt 11, 28-30) “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền …

 • 14 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hàng Ngày, 15-07

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 15-07-2020 (Mt 11, 25-27) Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho …

 • 13 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14-07

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 14-07-2020 (Mt 11,20-24) Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối : “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm …

 • 12 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 13-07

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 13-07-2020 (Mt 10, 34-11,1)   “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa …

 • 10 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hàng Ngày, 11-07

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 11-07-2020 (Mt 10, 24-33)   “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà. “Vậy anh em đừng sợ …

 • 9 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hàng Ngày, 10-07

    MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 10-07-2020 (Mt 10, 16-23) Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội …

 • 8 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hàng Ngày, 09-07

  ĐƯỢC SAI ĐI Thứ 5, 09-07-2020 (Mt 10, 7-15) Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được …

 • 7 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-07

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 08-07-2020 (Mt 10,1-7) Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của mười hai Tông …

 • 6 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 07-07

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 07-07-2020 (Mt 9, 32-38) Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế …

 • 5 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-07

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 06-07-2020 (Mt 9, 18-26) Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” Đức Giê-su …

 • 3 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-07

    MẾN YÊU HẰNG NGÀY  Thứ 7, 04-07-2019 (Mt 9, 14-17) Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự …

 • 2 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-07

  Mến Yêu Hằng Ngày – Tin Hay Không Tin  Thứ 6, 03-07-2019 (Ga 20, 24-29) Lễ Thánh Tô-ma Tông Đồ  Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi …

 • 1 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-07

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – “ĐỨNG DẬY” Thứ 5, 02-07-2019 (Mt 9, 1-8) Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại …

Tháng Sáu, 2020

 • 30 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 01-07

  Mến Yêu Hằng Ngày – Chiến Đấu Chống Sự Dữ  Thứ 4, 01-07-2019 (Mt 8,28-34) Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám …

 • 29 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 30-06

    MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐỨC TIN & NỖI SỢ HÃI Thứ 3, 30-06-2020 (Mt 8, 23-27) Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa …

 • 29 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hàng Ngày, 29-06

  “Chìa Khóa Nước Trời” Thứ 2, 29-06-2020 (Mt 16, 13-19)  Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có …

 • 26 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hàng Ngày, 27-06

  CỨ TIN THÌ SẼ ĐƯỢC Thứ 7, ngày 27-6-2020 (Mt 8, 5-17) Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” Người nói : …

 • 25 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hàng Ngày, 26-06

  CHO TÔI ĐƯỢC SẠCH Thứ 6, 26-06-2020 (Mt 8, 1-4) Khi Ðức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. Và kìa một người bị phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được …

 • 24 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hàng Ngày, 25-06

  Sống Niềm Tin Thứ 5, 25-06-2020 (Mt 7, 21-29)   “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong …

 • 23 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hàng Ngày, 24-06

  “Chúa Dủ Lòng Thương” Thứ 4, 24-06-2020 (Lc 1, 57-66.80) Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến …

 • 22 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hàng Ngày, 23-06

  BẠN MUỐN ĐIỀU GÌ? Thứ 3, 23-06-2019 (Mt 7, 6.12-14) “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì …

 • 21 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-06

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY, ĐONG ĐẤU NÀO THÌ NHẬN ĐẤU ẤY. Thứ 7, 22-06- 2020 (Mt 7, 1-5) “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh …

 • 19 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 20-06

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TỪ BỎ và LỚN LÊN Thứ 7, 20-06- 2020 (Lc 2,41-51) Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ …

 • 18 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-06

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐỂ TRỞ NÊN BÉ NHỎ Thứ 6, 19-06- 2020 (Mt 11,25-30) Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều …

 • 17 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 18-06

    MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHÚA GIÊ-SU DẠY TA CẦU NGUYỆN Thứ 5, 18-06-2019 (Mt 6, 7-15) “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ …

 • 16 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 17-06

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĂN, CẦU NGUYỆN, YÊU Thứ 4, 17-06-2019 (Mt 6, 1-6.16-18) “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban …

 • 15 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 16-06

  Mến Yêu Hằng Ngày, Nên Hoàn Thiện Như Cha Mình  Thứ 3, 16-06-2019 (Mt 5, 43-48) “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh …

 • 14 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hàng Ngày, 15-06

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHẤP NHẬN & THA THỨ Thứ 2, 15-06-2019 (Mt 5, 38-42) “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì …

 • 12 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hàng Ngày, 13-06

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TRUNG TÍN TRONG LỜI NÓI Thứ 7, 13-06-2019 (Mt 5, 33-37)   “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng …

 • 11 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hàng Ngày, 12-06

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TRÁNH XA DỊP TỘI Thứ 6, 12-06-2019 (Mt 5, 27-32)   “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người …

 • 10 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hàng Ngày, 11-06

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHÂN THẬT,CÔNG CHÍNH, NGAY THẲNG Thứ 5, 11-06-2020 (Mt 5, 20-26) “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. “Anh em đã nghe Luật …

 • 9 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hàng Ngày, 10-06

  👝KIỆN TOÀN LỀ LUẬT👝 ☘️☘️☘️Thứ 4, 10-06-2019 (Mt 5, 17-19)☘️☘️☘️   “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất …

 • 8 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 09-06

  🌷🌷🌷TÔN VINH CHA🌷🌷🌷 Thứ 3, ngày 09-06-2020 (Mt 5, 13-16) “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh …

 • 8 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-06

  💗💗💗TÁM MỐI PHÚC💗💗💗 Thứ 2, 8-06-2019 (Mt 5, 1-12)   Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, …

 • 6 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-06

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 06-06-2020 (Mc 12, 38-44) Trong lúc giảng dạy, Ðức Giêsu nói rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế …

 • 4 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 05-06

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 05-06-2020 (Mc 12, 35-37) Khi giảng dạy trong Ðền Thờ, Ðức Giêsu lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Ðấng Kitô là con vua Ðavít? Chính vua Ðavít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Ðức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên …

 • 3 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-06

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY –  ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT Thứ 5, 04-06-2020 (Mc 12,28-34) Có một người trong các kinh sư đã nghe Ðức Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Ðức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong …

 • 2 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-06

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHÂN LÝ Thứ 4, ngày 03-06-2020 (Mc 12, 28-27) Có những người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Ðức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người:  “Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta rằng: “Nếu anh hay em của …

 • 1 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-06

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-06-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì một đêm nghỉ ngơi trôi qua trong bình an và một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay, xin Cha giúp con loại bỏ thói giả hình khỏi cuộc sống của con. …

 • 1 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hàng Ngày, 02-06

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY, CỦA XÊ-DA TRẢ CHO XÊ-DA Thứ 3, 02-06-2020, Mc 12,13-17 Họ cử mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hêrôdê đến cùng Người để gài bẫy cho Người lỡ lời. Những người này đến và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân …

Tháng Năm, 2020

 • 31 Tháng Năm

  Mến Yêu Hàng Ngày, 01-06

  ✝️MẾN YÊU HẰNG NGÀY✝️ 💓Thứ 2, 01-06-2020 (Mc 12, 1-12)💓 “Khi ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão rằng: “Có người trồng một vườn nho, rào dậu xung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp, đoạn cho tá …

 • 29 Tháng Năm

  Mến Yêu Hàng Ngày, 30-05

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐỜI SỐNG ẨN DẬT CỦA CHÚA GIÊ-SU Thứ 7, 30-05-2020 (Ga 21, 20-25) Ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và …

 • 28 Tháng Năm

  Mến Yêu Hàng Ngày, 29-05

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG? Thứ 6, 29-05-2020 (Ga 21, 15-19) Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, …

 • 27 Tháng Năm

  Mến Yêu Hàng Ngày, 28-05

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHÚA GIÊ-SU CẦU NGUYỆN Thứ 5, 28-05-2020 (Ga 17, 20-26) “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong …

 • 26 Tháng Năm

  Mến Yêu Hàng Ngày, 27-05

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TỒN TẠI NƠI THẾ GIAN Thứ 4, 27-05-2020 (Ga 17, 11b-19) “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn …

 • 25 Tháng Năm

  Mến Yêu Hàng Ngày, 26-05

  Mến Yêu Hằng Ngày – Tôn Vinh Thứ 3, 26-05-2020 (Ga 17, 1-11a) Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền …

 • 24 Tháng Năm

  Mến Yêu Hàng Ngày, 25-05

  Mến Yêu Hằng Ngày – Can Đảm Lên ! Thứ 2, 25-05-2020 (Ga 16, 29-33) Các  môn đệ Người thưa: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần …

 • 22 Tháng Năm

  Mến Yêu Hàng Ngày, 23-05

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – THẦY SẼ NÓI RÕ RÀNG Thứ 7, 23-05-2020 (Ga 16, 23b-28) Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân …

 • 21 Tháng Năm

  Mến Yêu Hàng Ngày, 22-05

  Mến Yêu Hằng Ngày – Nỗi Đau Trở Thành Niềm Vui Thứ 6, 22-05-2020 (Ga 16, 20-23) “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở …

 • 20 Tháng Năm

  Mến Yêu Hàng Ngày, 21-05

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – NỖI BUỒN TRỞ THÀNH NIỀM VUI Thứ 5, 21-05-2020 (Ga 16, 16-20) “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi …

 • 19 Tháng Năm

  Mến Yêu Hàng Ngày, 20-05

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – THẦN KHÍ SỰ THẬT Thứ 4, 20-05-2020 (Ga 16, 12-15) “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn …

 • 18 Tháng Năm

  Mến Yêu Hàng Ngày, 19-05

  ĐẤNG BẢO TRỢ ĐẾN! Thứ 3, 19-05-2020 (Ga 16, 5-11) Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy đi đâu?’ Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song, Thầy nói thật với …

 • 18 Tháng Năm

  Mến Yêu Hàng Ngày, 18-05

  CHÚA GIÊ-SU CHUẨN BỊ CHO CHÚNG TA Thứ 2, 18-05-2020 (Ga 15, 26 – 16, 4a) “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về …

 • 15 Tháng Năm

  Mến Yêu Hàng Ngày, 16-05

  SỰ BẮT BỚ Thứ 7, 16-05-2020 (Ga 15, 18-21) “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc …

 • 14 Tháng Năm

  Mến Yêu Hàng Ngày, 15-05

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – BẠN ĐƯỢC CHỌN Thứ 6, 15-05-2020 (Ga 15, 12-17) Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng …

 • 13 Tháng Năm

  Mến Yêu Hàng Ngày, 14-05

  TÌNH YÊU KHÔNG ĐIỀU KIỆN, KHÔNG GIỚI HẠN. Thứ 5, 14-05-2020 (Ga 15, 9-11) “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh …

 • 12 Tháng Năm

  MẾN YÊU HÀNG NGÀY, 13-05

  CHỊU CẮT TỈA Thứ 4, 13-05-2020 (Ga 15, 1-8) “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều …

 • 11 Tháng Năm

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY, 12-05

  MỘT TRÁI TIM SỢ HÃI Thứ 3, 12-05-2020 (Ga 14, 27-31) “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã …

 • 10 Tháng Năm

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY, 11-05

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – BA NGÔI MỘT THỂ Thứ 2, 11-05-2020 (Ga 14, 21-26) Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người …

 • 9 Tháng Năm

  Hướng Dấn Sống Linh Thao Trong Kỳ Dịch Covid-19 ngày 9 tháng 5

  Hướng dẫn sống Linh Thao ngày 9.5.2020   VẤN ĐỀ LỰA CHỌN BẬC SỐNG VÀ XÉT MÌNH RIÊNG   Anh chị em thân mến,   Tạ ơn Chúa, việc cách ly vì đại dịch Covid được chính thức chấm dứt, chúng ta cũng phải kết thúc cuộc Linh Thao, nên …

 • 8 Tháng Năm

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY, 09-05

    MẾN YÊU HẰNG NGÀY –  NÓI VỚI LÒNG TIN TƯỞNG Thứ 7, 09-05-2020 (Ga 14, 7-14) “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con …

 • 7 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-05

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – “NHÀ” CỦA CHA CHÚNG TA Thứ 6, 08-05-2020 (Ga 14,1-6) Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn …

 • 6 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 07-05

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – NGƯỜI TÔI TỚ CỦA CHÚA Thứ 5, 07-05-2020 (Ga 13,16-20) Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, …

 • 5 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-05

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – Thứ 4, 06-05-2020 (Ga 12,44-50) Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, …

 • 4 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 05-05

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 05-05-2020 (Ga 10,22-30) Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói: “Ông còn để lòng …

 • 4 Tháng Năm

  Hướng Dẫn Sống Linh Thao ngày 4 tháng 5

  Hướng dẫn sống Linh Thao ngày 4/5/2020   VIỆC NHẬN ĐỊNH THẦN LOẠI BỘ II (tiếp theo)   Thưa anh chị em,   Hôm nay chúng ta tiếp tục đề cập đến hai sự an ủi cao nhất: AU có nguyên do trước của đời sống soi sáng và AU …

 • 3 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-05-2020

  Thứ 2, 04-05-2020 (Ga 10, 11-18) Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà …

 • 1 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày – Lời giảng thâm sâu về Bí Tích Thánh Thể

    Thứ 7, 02-05-2020 (Ga 6, 60-69) “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: …

Tháng Tư, 2020

 • 30 Tháng Tư

  ­­­­Mến Yêu Hằng Ngày, 01-05-2020

  Thứ 6, 01-05-2020 (Mt 13, 54-58) Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không …

 • 29 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày – Đến với Chúa Giê-Su

  Thứ 5, 30-04-2020 (Ga 6, 44-51) “Chẳng ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không thúc đẩy người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ …

 • 28 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày – Không Ruồng Bỏ, Luôn Luôn Yêu!

  Thứ 4, 29-04-2020 (Ga 6, 35-40) Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người …

 • 27 Tháng Tư

  Mến yêu hằng ngày – “đói – khát thiêng liêng”

  Thứ 3, 28-04-2020 (Ga 6, 30-35) Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.” …

 • 26 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày – Tìm Kiếm Chúa

  Thứ 2, 27-04-2020 (Ga 6, 22-29) Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, …

 • 26 Tháng Tư

  Chủ đề: Mầu Nhiệm Giáng Sinh – Linh Thao Trong Kỳ Dịch Covid-19

  Chiêm niệm Mầu nhiệm Giáng Sinh   MẦU NHIỆM GIÁNG SINH   Lời Chúa: Lc 2, 1-20   1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô …

 • 24 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, Thánh sử Mác-cô

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – THÁNH SỬ MÁC-CÔ Thứ 7, 25-04-2020 (Mc 16, 15-20) Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, …

 • 23 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày – Chịu Phép Thử

  Thứ 6, 24-04-2020 (Ga 6, 1-15)   Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giê-su lên núi …

 • 22 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 23-04

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TIN và HIỂU Thứ 5, 23-04-2020 (Ga 3, 31-36) Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người; …

 • 21 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày –  bạn chuộng gì hơn?

  Thứ 4, 22-04-2020 (Ga 3, 16-21) Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế …

 • 20 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-04

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TÁC ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN Thứ 3, 21-04-2020 (Ga 3, 7b-15) “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.  Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi …

 • 19 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 20-04

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – SINH RA MỘT LẦN NỮA Thứ 2, 20-04-2020 (Ga 3,1-8) Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái. Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị …

 • 17 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 18-04

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐỪNG CỨNG LÒNG NỮA! Thứ 7, 18-04-2020 (Mc 16, 9-15)   Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi …

 • 16 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 17-04

    MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CỨU VỚT CÁC LINH HỒN Thứ 6, 17-04-2020 (Ga 21, 1-14)  Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền …

 • 15 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 16-04

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – HOÀI NGHI VÌ QUÁ VUI MỪNG Thứ 5, 16-04-2020 (Lc 24, 35-48) Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính …