Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Mến Yêu Hằng Ngày (trang 5)

Mến Yêu Hằng Ngày

Tháng Tư, 2020

 • 5 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-04

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – QUAN TÂM TỚI CHÚA GIÊ-SU Thứ 2, 06-04-2020 (Ga 12, 1-11)  Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết …

 • 3 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-04

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – MỘT NGƯỜI PHẢI CHẾT Thứ 7, 04-04-2020 (Ga 11, 45-57) Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể …

 • 2 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-04

  Thứ 6, 03-04-2020 (Ga 10, 31-42) Người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su. Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?” Người Do Thái đáp: “Chúng tôi …

 • 1 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-04

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TUÂN GIỮ LỜI
Thứ 5, 02-04-2020 (Ga 8, 51-59)     Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” Người Do-thái liền nói: “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, …

Tháng Ba, 2020

 • 31 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày – Ơn Giải Phóng

  Thứ 4, 01-04-2020 (Ga 8, 31-42) Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” Họ đáp: …

 • 30 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 31-03

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – LUÔN Ở VỚI Thứ 3, 31-03-2020 (Ga 8, 21-30)  Đức Giê-su lại nói với họ: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” Người Do-thái mới nói: …

 • 29 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày- Khôn Ngoan Đi Cùng Tuổi Tác

  Thứ 2, Sau Chúa Nhật V Mùa Chay, 30-03-2020 (Ga 8, 1-11) Đức Giê-su đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một …

 • 27 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày- Điều Đáng Nể Phục

  Thứ 7, 28-03-2020 (Ga 7, 40-53) Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ.” Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Ki-tô.” Nhưng có kẻ lại nói: “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng …

 • 26 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 27-3

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – NHẬN RA VẺ ĐẸP NƠI THA NHÂN Thứ 6, 27-03-2020 (Ga 7, 1-2.10.25-30) Sau đó, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người. Lễ Lều của người Do-thái gần …

 • 25 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-03

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – LÀM CHỨNG BẰNG VIỆC LÀM Thứ 5, 26-03-2020 (Ga 5, 31-47) “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. …

 • 24 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 25-03

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY-CHỐC ẤY NGÔI THỨ HAI XUỐNG THẾ LÀM NGƯỜI Thứ 4, 25-03-2020 (Lc 1,26-38) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên …

 • 23 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-03

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – HÃY TRỖI DẬY MÀ ĐI Thứ 3, 24-03-2020 (Ga 5, 1-16) Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. Nhiều người đau ốm, đui …

 • 22 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày – Tin Thì Được Cứu

  Thứ 2, 23-03-2020 (Ga 4, 43-54) Sau hai ngày, Đức Giê-su bỏ nơi đó đi Ga-li-lê. Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người …

 • 20 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-03

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CON LÀ KẺ CÓ TỘI Thứ 7, 21-03-2020 (Lc 18, 9-14) Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người …

 • 19 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 20-03

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – YÊU MẾN CHÚA Thứ 6, 20-03-2020 (Mc 12, 28b-34) Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, …

 • 18 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày – Người Của Đức Tin

  Thứ 5, 19-03-2020 (Mt 1, 16.18-21.24a) Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.  Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, …

 • 17 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày – Chúa Kiện Toàn Mọi Sự

  Thứ 4, 18-03-2020 (Mt 5, 17-19) “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một …

 • 16 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 17-03

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – NGHIỆM ĐƯỢC ƠN THA THỨ ĐỂ THỨ THA Thứ 3, 17-03-2020 (Mt 18, 21-35) Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải …

 • 15 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 16-03

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 16-03-2020 (Lc 4, 24-30) (Khi Chúa Giêsu đến thành Nagiarét,) Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các …

 • 12 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 13-03

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐÁ TẢNG GÓC TƯỜNG Thứ 6, 13-03-2020 (Mt 21, 33-43.45-46) Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. …

 • 11 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-03

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – RA KHỎI CÁI HỘP CỦA MÌNH Thứ 5, 12-03-2020 (Lc 16,19-31)  “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông …

 • 10 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-03

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – SỐNG TINH THẦN PHỤC VỤ Thứ 4, 11-03-2020 (Mt 20, 17-28) Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông: “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các …

 • 9 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày – Sự Khiêm Nhường Đích Thực

  Thứ 3, 10-03-2020 (Mt 23, 1-12) Khi ấy, Ðức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo …

 • 8 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày – Sống Tương Quan Hào Phóng

  Thứ 2, ngày 09-03-2020 (Lc 6, 36-38)  “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh …

 • 6 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 07-03

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – SỐNG TRỌN HIỆN TẠI Thứ 7, 7-03-2020 (Mt 5, 43-48) “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh …

 • 5 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-03

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – SỐNG CHÂN THẬT CÔNG CHÍNH Thứ 6, 06-03-2020 (Mt 5, 20-26) “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. “Anh em đã nghe Luật …

 • 4 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 05-03

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – LỜI CẦU NGUYỆN Thứ 5, 05-03-2020 (Mt 7, 7-12) “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì …

 • 3 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-03

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI LỜI CHÚA Thứ 4, 04-03-2020 (Lc 11, 29-32) Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ …

 • 2 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-03

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA Thứ 3, 03-03-2020 (Mt 6, 7-15) “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh …

 • 1 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-03

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – LÀM CHO CHÍNH CHÚA Thứ 2, 02-03-2020 (Mt 25, 31-46) “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp …

Tháng Hai, 2020

 • 28 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 29-02

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – MỘT THẦY THUỐC “CẦN” BỆNH NHÂN Thứ 7, 29-02-2020 (Lc 5, 27-32) Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy …

 • 27 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, – Ý Nghĩa Sâu Xa của Việc Ăn Chay

  Thứ 6, 28-02-2020 (Mt 9, 14-15) Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Ðức Giêsu trả lời: “Khách dự tiệc cưới có thể than khóc khi …

 • 26 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 27-02

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – BỎ CHÍNH MÌNH MÀ THEO TÔI Thứ 5, 27-02-2020 (Lc 9, 22-25) (22) Người bảo rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại”.  (23) Rồi Ðức Giêsu …

 • 25 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, Thứ Tư Lễ Tro

  Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban …

 • 24 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 25-02-2020

  Mến Yêu Hằng Ngày, Cảm Thức Tội Lỗi 
 Thứ 3, 25-02-2020 (Mc 9, 30-37) Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê su không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp …

 • 23 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-02

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – XIN CỨU GIÚP LÒNG TIN YẾU KÉM CỦA TÔI Thứ hai, ngày 24-02-2020 (Mc 9, 14-29) Khi Ðức Giêsu và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh …

 • 21 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày – Quà Tặng của Chúa: Ơn Bất Khả Ngộ

  Thứ 7, ngày 22-02-2020, Mt 16, 13-19  “Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại …

 • 21 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-02-2020

  ĐÁNH CƯỢC ĐỜI MÌNH Thứ Sáu, ngày 21-02-2020 (Mc 8-34, 9-1) Khi ấy, Chúa Giêsu tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì …

 • 19 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 20-02-2020

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐƯỢC NHẮC NHỞ ĐỂ ĐỐI DIỆN VỚI GIAN KHỔ Thứ 5, ngày 20-02-2020 (Mc 8, 27-33) Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” Các …

 • 18 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-02-2020

  LỚN LÊN TRONG ĐỨC TIN NHỜ ÂN SỦNG Thứ 4, ngày 19-02-2020 (Mc 8, 22-26) Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ …

 • 17 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, Men của Bạn là gì ?

  ĐỀ PHÒNG MEN XẤU Thứ 3, CN VI, TN, 18.02.2020 (Mc 8, 14-21) Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!” Và các ông bàn tán …

 • 16 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày – Tiếng Thở Dài của Tình Yêu

  Thứ 2, ngày 17-02-2020 (Mc 8, 11-13) Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho …

 • 14 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 15.2.2020

  Thứ 7, CN V TN, Mc 8,1-10 Trong những ngày ấy, lại có rất đông dân chúng, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không …

 • 13 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14.2.2020

  Thứ 6, CN V TN, Mc 7,31-37 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi …

 • 12 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 13.2.2020

  Thứ 5, 13-02-2020 (Mc 7, 24-30) Đức Giê-su đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến …

 • 11 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12.2.2020

  Thứ 4, Mc 7,14-23 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái …

 • 10 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11.2.2020

  Thứ 3, CN 5 TN, Mc 7,1-13 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như …

 • 9 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, Thứ 2, 10-02-2020 (Mc 6, 53-56)

  Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến …

 • 7 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 8.2.2020

  Thứ 7, CN IV TN, Mc 6, 30-34 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh …

 • 5 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 6.2.2020

  Thứ Năm, CN IV TN, Mc 6,7-13 Khi ấy Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không …

Tháng Một, 2020

 • 11 Tháng Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 11-01-2020 (Ga 3,22-30)

  Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều nước, và người ta thường đến chịu phép …

 • 9 Tháng Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 10-01-2020 (Lc 5,12-16)

  Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh …

 • 8 Tháng Một

  [Mến Thứ 5, 09-01-2020 (Lc 4,14-22a)

  Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường …

 • 7 Tháng Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 08-01-2020 (Mc 6,45-52)

  Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở …

 • 6 Tháng Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 3, 07-01-2020 ( Mc 6,34-44)

  Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: “Ở đây hoang vắng …

 • 5 Tháng Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 06-01-2020 (Mt 4, 12-17.23-25)

  Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con …

 • 3 Tháng Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 04-01-2020 (Ga 1,35-42)

  Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi …

 • 3 Tháng Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Ngày 03-01

  Con Thiên Chúa làm người mang tên là Giêsu, Tên Cực Thánh, trọng đại được Thiên Chúa đặt cho Con mình. Mỗi người chúng ta cũng gắn liền với Tên của Chúa khi được mang tước hiệu: Ki-tô hữu. Mừng lễ Thánh Danh Chúa hôm nay, chúng ta cần hiểu …

 • 1 Tháng Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 02-01-2020 (Ga 1,19-28)

  Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.” Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế …

Tháng Mười Hai, 2019

 • 31 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 01-01-2020 (Lc 2,16-21)

  Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a …

 • 30 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 3, 31-12-2019 (Ga 1,1-18)

  Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã …

 • 28 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Lễ Thánh Gia Thất

  Mẫu Gương Của Gia Đình Na-da-rét “Na-da-rét là trường học để ta khởi sự tìm hiểu cuộc đời của Đức Giê-su ; đó là trường học của Tin Mừng. Tại đây, trước tiên chúng ta học quan sát, học lắng nghe, chiêm niệm và thấu hiểu ý nghĩa vừa rất …

 • 27 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 28-12-2019 (Mt 2,13-18)

  Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng : “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài …

 • 26 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 27-12-2019 (Ga 20,2-8)

  Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. …

 • 26 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 26-12-2019 (Mt 10,17-22)

  “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại …

 • 25 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 25-12-2019 (Lc 2,1-14)

  Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-se …

 • 22 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 23-12-2019 (Lc 1,57-66)

  Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là …

 • 20 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 21-12-2012 (Lc 1,39-45)

  Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn …

 • 20 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 20-12-2012 (Lc 1,26-38)

  Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh …

 • 18 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 19-12-2012 (Lc 1,5-25)

  Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a ; vợ ông là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh …

 • 17 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 18-12-2012 (Mt 1,18-24)

  Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.  Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác …

 • 16 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 3, 17-12-2012 (Mt 1,1-17)

  Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này; Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram; A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh …

 • 16 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 16-12-2012 (Mt 21,23-27)

  Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” Đức Giê-su đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông …

 • 13 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 14 – 12-2019 (Mt 17,10-13)

  Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?” Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý …

 • 12 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 13-12-2019 (Mt 11,16-19)

   “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, và nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than.” Thật vậy, …

 • 11 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 12-12-2019 (Mt 11,11-15)

  “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải …

 • 10 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, ngày 11-12-2019 (Mt 11,28-30)

  “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được …

 • 9 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 10-12-2019 (Mt 18,12-14)

  “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con …

 • 8 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 09-12-2019 (Lc 1,26-38 )

  Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh …

 • 6 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 07-12-2019 (Mt 9,35-10,1.6-8)

  Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để …

 • 5 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 06-12-2019 (Mt 9,27-31)

  Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi …

 • 4 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 05-12-2019 (Mt 7,21.24-27)

  “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa !lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra …

 • 3 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 04-12-2019 (Mt 15,29-37)

  Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy …

 • 2 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 3, 03-12-2019 (Mc 16,15-20)

  Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo …

 • 1 Tháng Mười Hai

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 02-12-2019 (Mt 8,5-11)

  Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng …

Tháng Mười Một, 2019

 • 29 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Lễ Kính Thánh An-rê Tông Đồ (Mt 4,18-22)

  Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ …

 • 28 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 29-11-2019 (Lc 21,29-33)

  Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, …

 • 27 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 28-11-2019 (Lc 21,20-28)

  “Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác; ai ở vùng quê, …

 • 26 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 27-11-2019 (Lc 21,12-19)

  “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để …

 • 25 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 3, 26.11.2019 (Lc 21,5-11)

  Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” Họ hỏi Người: “Thưa …

 • 24 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 25-11-2019 (Lc 9, 23-26)

  Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì …

 • 22 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 23-11-2019 (Lc 20,27-40)

  Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không …

 • 21 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 22-11-2019 (Lc 19,45-48)

  Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. …

 • 20 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 21-11-2019 (Mt 12,46-50)

  Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” Người bảo kẻ ấy rằng: …

 • 19 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 20-11-2019 (Lc 19,11-28)

  Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy Người nói: “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa …

 • 18 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 3, 19-11-2019 (Lc 19,1-10)

  Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, …

 • 17 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 18-11-2019 (Lc 18,35-43)

   Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua …

 • 15 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 16-11-2019 (Lc 18,1-8)

  Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có …

 • 14 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 15-11-2019 (Lc 17,26-37)

  “Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thuỷ ập tới, tiêu …

 • 13 Tháng Mười Một

  [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 14-11-2019 (Lc 17,20-25)

  Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa …