Trang nhà / Chuyên Đề / Học Hỏi Phúc Âm (trang 2)

Học Hỏi Phúc Âm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 32 thường niên Năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 20,27-38 Câu chuyện trong bài Tin Mừng này diễn ra ở đâu? Đức Giêsu đang làm gì ở đó? Trước khi có cuộc tranh luận trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu đã phải đối diện với mấy …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 31 thường niên Năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 19,1-10 Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa ông thu thuế Da-kêu (Lc 19,1-10) với ông thủ lãnh ở Lc 18,18-30. Tìm những điểm giống nhau giữa ông thu thuế Da-kêu trong bài Tin Mừng này …

Xem tiếp »

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 18,9-14 Khi đọc những dụ ngôn đặc biệt của Luca như dụ ngôn về người Samaritanô nhân hậu, về người cha nhân hậu, về ông nhà giàu và Ladarô, cũng như về dụ ngôn hai người lên Đền …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIX thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 18,1-8 Động từ nào xuất hiện nhiều nhất trong bài Tin Mừng này? Ý nghĩa của động từ đó là gì? Đọc Lc 18,1. Đức Giêsu kể dụ ngôn này để dạy điều gì? Làm sao có thể …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 17,11-19 Bài Tin Mừng này có thể chia làm hai phần : Lc 17,12-14 và 17,15-19. Bạn có thấy cách trình bày hai phần này có gì giống nhau không? Đọc Lc 17,12-13. Bạn nghĩ gì về cuộc …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVII Thường niên Năm C

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVI thường niên năm C

  HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN Lc 16,19-31 Đọc Lc 16,19-21 và cho thấy sự tương phản trong cuộc sống ở đời này giữa ông nhà giàu và La-da-rô. Ai là người được Chúa thương hơn? Tên La-da-rô nghĩa là gì? (Eleazar, rz^u`). Đọc Lc 16,19-21. …

Xem tiếp »

Nói Với Em (số 7): Chủ đề Đồng Tính (1) – Lm. Fx. Vũ Thế Toàn, S.J.

Ngày nay vấn đề đồng tính luôn là vấn đề nóng trong xã hội cũng như Giáo Hội. Trong gia đình, có người con đồng tính, hay bạn có người bạn đồng tính, và người đó công khai về tình trạng đồng tính cũng như chuyện tình cảm của mình. …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXV thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 16,1-13 Đọc Lc 16,1-7. Bạn thấy anh quản lý bất lương này có khôn khéo không? Anh ta khôn khéo như thế nào? Anh ta có hành động một cách bất lương không? Đọc Lc 16,8. Con cái …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIV thường niên năm C

Xem tiếp »